Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

17 juni

Så langt har vi kommet med byggingen etter et år!

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi skrev for en drøy uke siden at det var et år siden maskinene rullet inn på prosjektet og vi startet byggingen av nye rv.3/25. Det er med stolthet vi kan si at det har vært et år uten fraværsskader. Det er produsert omlag 650 000 timerverk på prosjektet og det er lagt ned en enorm innstats fra alle hold.

I forbindelse med markering av et år med anleggsdrift så har vi laget en dronefilm. Klikk på bildet for å se filmen!

Ommangsvollen, Løten kommune

 

17 juni

Link til støykart

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ved forrige møte, åpen dag hos Statens vegvesen, ble det opplyst om at støykart for den nye strekningen skulle legges ut. Dere kan klikke dere inn på kartene her.

4 juni

En ny milepæl er nådd på rv.3/25

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

På torsdag er det nøyaktig et år siden maskinene rullet inn på prosjektet og anleggsarbeidene med bygging av ny veg mellom Løten og Elverum var i gang. I dag la vi det første laget med asfalt på hovedløpet. Det har gått slag i slag med masseutskifting og oppbygging av vegkroppen frem til i dag. Det intensive arbeidet fortsetter og asfalt mellom Ommangsvollen og Fuglset i Løten kommune står først for tur.

Tirsdag morgen legges det første laget med asfalt mellom Ommangsvollen og Fuglset i Løten kommune

Sommeren 2019 blir en viktig periode for asfaltering. Det skal legges omtrent 160.000 tonn med asfalt og det er mye som skjer til enhver tid langs hele vegtrasen.

Her legges den første meteren med asfalt på hovedløpet

Vi har passert over 300.000 timeverk i det som er produsert i prosjektet til nå og da er ikke arbeid på konstruksjonene inkludert. Over 1000 mennesker har vært inne til sikkerhetsopplæring og utført jobb på anlegget, men vi er langt ifra ferdig.

Utlegging og valsing av asfalt

«Nå skal vi svartlegge Løten og Elverum!» sier Bjørnar med et smil. «Første milepæl er nådd på nye rv.3/25 og asfaltering vil pågå for fullt til utpå høsten. Målet er å få lagt det meste av bære-og bindlag i 2019 og at slitelaget blir lagt i 2020.»

Bjørnar Høistad, følger opp asfalten i prosjektet.

 

30 mai

Åpen dag tirsdag 4. juni

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Her kommer en liten påminnelse om åpen dag som arrangeres første tirsdag i hver måned. Åpen dag er et møte som avholdes hos Statens vegvesen hvor Skanska og Hedmarksvegen AS stiller med representanter. Det vil bli gitt kort info om status på fremdrift i prosjektet og mulighet for å stille spørsmål til representantene.
Dørene er åpne fra kl 16:00-19:00, og det vil bli gitt felles informasjon fra kl 17:00. Lokasjon er som tidligere i SVV sin kontorrigg på Ånestad, Næringsvegen 2, 2340 Løten.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, vel møtt!

 

24 mai

Byggingen av Smedbakken faunapassasje er i full gang

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Like vest for Ebru i Løten kommune bygger vi nå 1 av 2 store faunapassasjer i prosjektet. Faunapassasjer bygges med tanke på viltet og deres trekk og beiteområder. En viktig del av elgens naturlige trekkområder lokalt er mellom Rokosjøen i Løten Kommune og nordover i Hedmark og Oppland.
Smedbakken faunaassasje har en total lengde på 97,4m og en innvendig bredde på 33m. Det er nå bygget en forskalingsvogn som etappevis flyttes fremover etter hvert som deler av konstruksjonen blir støpt.

Ferdig montert forskalingsvogn. Arbeider med forskaling av dekket pågår.

Det skal armeres og legges 515 tonn med armeringsstål og støpes 2900m3 med betong fordelt på hele konstruksjoneen.

Taale Stensbye, prosjektleder i Statens Vegvesen, er lokalkjent i området og forteller om viltets trekkområder.

Vi oppdaterer bloggen med et nytt innlegg når støpingen er i gang. Faunapassajsen skal stå ferdig ila høsten 2019.

Ønsker alle lesere en god helg!

 

22 mai

Rv.3/25 vant internasjonal OPS-pris

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

En internasjonal jury har utropt Rv3/25 Løten-Elverum til fjorårets beste transportprosjekt gjennomført etter OPS-modellen.

Både i Skanska, Hedmarksvegen AS og i Statens Vegvesen er man glad for anerkjennelsen denne prisen gir

Dette er et prosjekt som vil kunne måle seg med hvilken som helst vegbygging hva angår fremdrift og kostnadseffektivitet, sa prosjektleder i Statens Vegvesen Taale Stensbye, ved signeringen. Ståle Rød, Administrerende direktør i Skanska Norge AS, bekrefter at uttalelsene fra kontraktssigneringen står fortsatt; Det er god fremdrift i prosjektet og fortsatt god dialog mellom oss og Statens Vegvesen. De forberedelsene som var gjort i tilbudsfasen har lagt et godt grunnlag for prosjektet. Jeg er trygg på at vi skal åpne vegen til avtalt tid.

15 mai

Nytt kjøremønster fra onsdag 22. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi legger om trafikken på ny veg ved Lundgård kulvert onsdag 22.mai. I perioden frem til dette vil det pågå arbeider langs eksisterende rv.3/25 med legging av asfalt og vegmerking. Hastigheten er satt ned til 50 km/t forbi anleggsområdet og vi ber alle trafikanter være oppmerksomme for anleggstrafikk.

Utlegging av asfalt ved Lundgård kulvert

Når asfalten skal skjøtes i begge retninger med eksisterende rv.3/25 vil det tidvis bli manuell dirigering og kortere stans i inntil 20 minutter må påregnes.

Dette gjelder for perioden:

  • Torsdag kveld 16. og natt til fredag 17. mai
  • Mandag kveld 20. og natt til tirsdag 21. mai
  • Tirsdag kveld 21. og natt til onsdag 22. mai

Asfaltarbeidene er i gang på midtre del av strekningen

Nytt kjøremønster vil være operativt fra onsdag 22.mai. Følg skiltingen og kjør forsiktig.

14 mai

Den første limtrebrua er på plass i Kjeldsrudvegen

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Mandag ble den første limtrebrua i prosjektet montert på vårt anlegg ved Kjeldsrudvegen. Brua er 1 av totalt 8 limtrebruer i prosjektet og krysser nye rv.3/25 i Løten kommune.

Limtrebru ferdig montert i Kjeldsrudvegen

I april var vi på besk hos Moelven Limtre som er vår leverandør av limtrebruer i prosjektet. Du kan lese mer om vårt besøk i Moelv her. Det er flere gode grunner til å velge trebruer da de er gunstige for miljøet. Denne brua består av totalt 250 m3 med limtre som i utgangspunktet kommer fra lokale skoger på Østlandet. Miljøgevinsten er fangst av 250t co2 og det sparer miljøet for ytterligere 250t co2 i forhold til en betong eller stålkonstruksjon.

Heising og montering av buer

Brua er totalt 60m lang og 9m bred.

Brudekket sett undenfra

Med oss på monteringen var også lokalavisene Hamar Arbeiderblad og Østlendingen.

Vi gleder oss til å montere flere av disse bruene, de gjør seg virkelig godt i terrenget!

8 mai

Stenging for gjennomgående trafikk på Kjelsrudvegen 13. og 14. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I forbindelse med montering av limtrebuer på ny bru på Kjelsrudvegen vil vegen bli stengt for gjennomkjøring i anleggsområdet i perioden 13. og 14. mai. Dette gjøres da disse arbeidende vil utgjøre en for stor risiko for passerende trafikk. Vi beklager ulempen dette medfører. Ta kontakt med Skanska på tlf: 48607926 ved spørsmål om dette.

Illustrasjon: Kjeldsrudvegen stengt 13. og 14. mai

 

6 mai

Nytt kjøremønster på Rv.3 ved Ommangsvollen i Løten

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det skal asfalteres for omkjøringsvei på Ommangsvollen torsdag og fredag uke 19 (09-10.05). Korte stopp må påberegnes når asfalt skal tilpasses mot eksisterende Rv.3 i begge ender.

Nytt kjøremønster settes i drift Tirsdag 14.05.2019

Omkjøringsveien blir på ca 400m fra krysset hvor Kongsvegen treffer Rv.3 og retning mot Løten. Veien blir liggende på østsiden av dagens Rv.3.

Bakgrunnen for omleggingen er å frigjøre plass på innsiden for å ferdigstille bru og områder rundt krysset på Ommangsvollen.