Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

4 november

Åpen dag tirsdag 5. november

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det inviteres igjen til åpen dag på Ånestad første tirsdag i november.
Fra kl 17:00 vil det bli gitt felles informasjon om prosjektet. Spørsmål vil bli besvart og representanter fra Hedmarksvegen, Skanska og Statens vegvesen vil være tilstede.
Videre vil det orienteres om prosjektene Veenskrysset og Elsgtua – Foseid (rv.3 Elverum).

Dørene åpner som vanlig kl 16:00 og alle er velkomne. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Vel møtt!

30 oktober

Natt til torsdag 31. oktober legges trafikken over på ny vei

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Til natten flyttes trafikken fra rv. 25 over på to av feltene i ny riksveg på strekningen. Dette er den første delen av ny rv. 3/25 som tas i bruk.

Det blir etablert midlertidig rundkjøring i krysset mellom rv. 25 og fv. 158/1834 Heimdalsvegen ved Ånestad bru. Dagens rv. 25 blir åpen fra rundkjøringen og vestover mot Kroksti, for trafikken på fv. 157/1832 Brandsrudvegen. Videre vestover blir vegen kun åpen for anleggstrafikk og adkomst til eiendommene.

På samme tidspunkt blir midlertidig rundkjøring vest for Myklegard fjernet, og lokalvegen bak Myklegard blir stengt for gjennomkjøring.

Fv. 157/1832 Magnhild Landheims veg mellom Kroksti og Segla bru blir gjenåpnet over nye Kroksti bru i løpet av et par uker.

Omkjøring blir skiltet. Vi ber trafikantene ta hensyn og følge skiltingen.

10 oktober

Til vinteren kan du gå på ski over denne brua

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vinteren har allerede vært innom på besøk og heldigvis så er «skibrua» i Grundsetmarka nesten klar. I løpet av denne uken vil vi bli ferdige med maskinarbeid inntil brua og få lagt asfaltdekke over. I løpet av neste uke vil vi sørge for at turgåere i Grundsetmarka kan ta i bruk brua og krysse anlegget på en trygg og sikker måte.
Vi vet at denne kryssingen har vært viktig for dere som bor i nærområde og som bruker Grundsetmarka aktivt. Det har vært noen måneder med flytting av kryssingspunkt frem og tilbake, men vi er glade for at dere holder ut og viser ansvar. Vi får aldri sagt dette nok, men sikkerheten deres og til våres arbeidere er det aller viktigste.

Vi kan ikke garantere for snø til vinteren, men vi kan garantere for en veldig flott bru som er klar til skisesongen!

Storkjennmyra overgangsbru. Foto: Skanska

Storkjennmyra overgangsbru. Foto: Skanska

 

 

 

3 oktober

Fremdrift på Ånestad Kontrollstasjon

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Oppføringen av Ånestad Kontrollstasjon er godt i gang. Arbeidene ble påbegynt i slutten av mai, der graving og betongarbeid har pågått i nesten tre måneder. Nå er to av tre etasjer ferdige, og vi begynner å se at bygget tar form. Massivtremontasjen pågår i disse dager for fullt og hele råbygget vil stå ferdig i løpet av uke 43. I samme uke vil tømmerarbeidene så vidt komme i gang, og vi planlegger med tett bygg i slutten av november.

Det har skjedd litt på fire måneder:

Oppstart kontrollstasjon 25.05.2019

Råbygg under oppføring 01.10.2019

Bygget er ca 1700 m2 og inneholder alle funksjoner Statens vegvesen trenger.

I første etasje består bygget av en lettbilhall og en tungbilhall med tilhørende kundemottak. Tungbilhallen har en 30 meter lang inspeksjonsgrav under gulvet som ble levert fra Tyskland. Denne ble montert 11.juni i år:

Heising av inspeksjonsgrav

Lett- og tungbilhall innehar funksjoner som akselvekt, bremsetester, løftebukk og traverskran.

Ellers i bygget er det kontorlokaler for Statens Vegvesen, kjøkken, møterom, kontrollrom, garderober og tekniske rom. I tillegg får bygget en takterrasse vendt mot sør.

Bygget oppføres av Skanska Norge AS, Region Bygg Midt-Nord og skal overtas av Statens vegvesen 01.07.20.

2 oktober

110.000 tonn med asfalt og 20 020m3 med betong

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I sist uke markerte vi en ny milepel i prosjektet. Vi hadde passert 100.000 tonn med asfalt i midten av september. Og for dere som er observante så ser dere at vi har lagt 10 000 tonn til siden da. Dronefilmen som vi la ut i begynnelsen av juni viste et anlegg med noen svartlagte partier. Nå begynner hovedlinja og bli hel ved og det er ikke mye som gjenstår for at det er gjennomgående svart dekke mellom Løten og Elverum. Det skal sies at det jobbes på spreng for å få kryssområder ferdig til omlegginger slik at trafikken skal gå så smertefritt som overhode mulig. Så må vi jo ikke glemme at dette er et anleggsområde så redusert hastighet og noen ekstra svinger her og der vil forekomme.

Men, selvom det svarte asfaltdekke blir dominerende i dronefilmen så skal vi ikke glemme de konstruksjonene som skal og har blitt reist. Fordelt på 28 konstruksjoner er det tilsammen støpt 20 020m3 med betong og levert 4600 tonn med armeringsjern til prosjektet. Og da gjenstår fortsatt 2 konstruksjoner inkludert en stor faunapassasje. For at alle disse konstruksjonene skal komme på plass så er det brukt mange spiker og slått mange hammerslag. 33 907m2 med forskaling er bygget, og for å sette det i perspektiv så kan vi sammenlikne dette med overflaten på nesten 5 fotballbaner(!)

Nå gjenstår det bare at værgudene er på lag og at vi får gjort så mye som mulig før snøen legger seg for vinterhalvåret. Desto mer arbeid som blir gjort før kulden og vinteren setter inn desto enklere vil det bli å ferdigstille prosjektet i 2020.

Klikk på bildet for å se den nyeste dronefilmen av anlegget.

Illustrasjon: dronefilm, Skanska

30 september

Trafikkomlegginger 3. oktober

avatar

Karoline Celius

2 kommentarer

Rv. 3 ved Ådalsbruk

Fra natt til 3. oktober til 27. oktober blir rv. 3 stengt mellom Klevfoskrysset om nytt kryss på Ommangsvollen i forbindelse med bygging av nytt kryss på Ommangsvollen.

Omkjøring via fv. 241/1920 Brynsvegen, fv. 116/225 Haukstadvegen og fv. 231/1900 Kongsvegen. Ny veg over ny rv. 3 ved Ommangsvollen blir tatt i bruk som rv. 3 fra og med 3. oktober.

Omkjøringsruta er ikke tillatt for modulvogntog. For modulvogntog er det omkjøring via E6 Kolomoen – Åker og rv. 25 Åker – Ånestad.

Fra samme tidspunkt blir forbindelsen mellom rv. 3 og fv. 231/1900 Kongsvegen ved Ommangsvollen åpnet igjen.

Omkjøring Ådalsbruk

Rv. 3 og rv. 25 ved Ånestad:

Torsdag 3. oktober kl. 0900 tas ny trase for rv. 3 i bruk mellom Sigstad og Ånestad. Ny bru over framtidig rv. 3/25 i Ånestadkrysset, rundkjøringene i toplanskrysset og Ånestadvegen med adkomst til Ånestad næringsområde tas også i bruk.

Dagens rv. 3/25 får midlertidig tilkobling til rundkjøringa, og trafikken på rv. 25 legges tilbake i opprinnelig trase.

Bussholdeplass Myklegard vil fremdeles være i Næringsvegen, mellom Taigaen og Statens vegvesens byggherrekontor, og den østre, midlertidige rundkjøringa på Ånestad opprettholdes.

Med sterkt redusert trafikk vil ekspressbussene også stoppe i Næringsvegen, og midlertidig ekspressbusstopp fjernes.

Vegen bak Myklegard som til nå har vært i bruk som midlertidig omkjøringsveg, stenges for gjennomkjøring til rv. 25.

Ånestadvegen gjenopprettes samtidig som forkjørsveg.

Trafikkomlegging Ånestad

30 september

Åpen dag tirsdag 1. oktober

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

Som vanlig inviteres det til åpen dag første tirsdag i måneden. Dørene er åpne for prat fra kl 16:00 og felles informasjon vil være fra kl 17-18. Det vil være representanter fra Statens vegvesen, Hedmarksvegen og Skanska tilstede på møtet.

Vi sees på riggen til Statens vegvesen, Næringsvegen 2, 2340 Løten. (bak Taigaen)

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Vel møtt!

13 september

Uønsket ferdsel på anleggsområdet

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

I senere tid har vi fått mange henvendelser fra våre sjåfører vedrørende uønsket ferdsel på anleggsområdet. Med uønsket ferdsel mener vi folk som ikke skal utføre jobb i prosjektet eller har gjennomgått nødvendig sikkerhetsopplæring for å ferdes på anlegget. Vi har hele tiden jobbet på spreng for å unngå at det skjer ulykker i forbindelse med anleggsaktivitetene, og vi ønsker fortsatt at tallet her skal være null ulykker. Vi har som mål å sikre adkomst til marka og vil derfor opprettholde turstiene gjennom byggeperioden og den nye vegen vil ikke være en total barriere mellom marka og beboere. Vi ber derfor dere som brukere av marka om  kun krysse anleggsområdet der hvor det er oppmerkede kryssingspunkt.

Det er viktig for oss å poengtere at ferdsel ute på anlegget uten nødvendig sikkerhetsopplæring er forbudt og forbundet med høy risiko. Store masseflyttingsmaskiner med store blindsoner og arbeidere som konsentrerer seg nøye om arbeidet som skal utføres. Våre maskinførere og ansatte blir derfor bekymret når de ser folk som beveger seg i linja uten tilstrekkelig verneutstyr og opplæring.
Samtidig så setter vi stor pris på deres tilbakemeldinger om andre forhold som er knyttet til anlegget. Vi minner om at dere kan kontakte oss via bloggen eller på rv3og25@skanska.no

Ønsker alle en riktig så fin helg,

Hilsen oss på rv.3/25

5 september

Trafikkomlegging på Tønset

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

Vest for Brenneriroa begynner det nye toplanskrysset mellom ny rv. 3 og rv. 25 å ta form.

Nå er brua over framtidig rv. 3 ferdig, og den 12. september legges rv. 25 over den nye brua. Trafikken ledes gjennom rundkjøringene, som når anlegget blir ferdig er en del av toplanskrysset. Fram til ny rv. 3 åpner neste høst er det kun anleggstrafikk som kjører ut fra og inn på rundkjøringene. I rundkjøringa vest for brua blir i tillegg Nervollgutua koblet inn på rundkjøringa.

Det er fremdeles en del arbeid som gjenstår langs rv. 25. Tilkoblingene til rv. 25 og gang- og sykkelvegen er midlertidig, og blir ferdigstilt senere.

I forbindelse med asfaltering inn mot dagens veg blir det manuell dirigering mellom kl 11-15 torsdag 05.09.

Skanska og Statens vegvesen beklager ulempene dette medfører, og ber trafikantene kjøre forsiktig og rette seg etter skilting og instruksjoner fra trafikkdirigentene.

 

2 september

Nå bygges Ånestadkrysset på ny rv. 3/25 mellom Løten og Elverum – stor trafikkomlegging

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ånestadkrysset bygges planskilt med av- og påkjøringsramper og overgangsbru. Arbeidet her har nå kommet så langt at selve krysset skal på plass. Arbeidet medfører en omfattende trafikkomlegging.

Forberedende omlegginger av trafikken

I første omgang bygger vi to midlertidige rundkjøringer på rv. 3/25.

Fra mandag 2. september kl. 20.00 og utover natta bygger vi rundkjøring vest for Myklegard, i dagens kryss mellom rv. 3 og rv. 25. Vi asfalterer fortløpende. Det blir manuell dirigering på stedet og det kan forekomme køer.

Fra tirsdag 3. september kl. 20.00 og utover natta bygger vi rundkjøring øst for Taigaen. På samme måte asfalterer vi fortløpende og trafikken håndteres med manuell dirigering. Vi forventer kø og økt reisetid.

 Trafikkomlegging og endret kjøremønster på Myklegard

I tidsrommet 9.-30. september legges trafikken om, i denne perioden blir det endret kjøremønster på Myklegard.

Den nye vegtraseen mot Løten sentrum over nyvegen skal fullføres inn mot Myklegard, med rundkjøring i dagens rv. 3/25 og opprustning av vegarmen inn mot næringsområdet.

For å kunne gjennomføre disse arbeidene på en trygg og rasjonell måte blir rv. 3/25-trafikken ledet inn på lokalvegene i området, via de midlertidige rundkjøringene. Hastigheten settes ned til 40 km/t på omkjøringsvegene.
Arbeidene sluttføres og riksvegtrafikken blir lagt tilbake på dagens veg tidlig i oktober.

Endret vikeplikt

Det er viktig å merke seg at rv. 3/25-trafikken får forkjørsrett også på omkjøringsvegen.

 Myke trafikanter

Det blir lagt til rette for overgang for myke trafikanter over Næringsvegen ved Taigaen. Vi ber om at fotgjengere benytter denne overgangen.

 Bussholdeplass

Bussholdeplassen utenfor Myklegard flyttes til ny holdeplass bak Taigaen. Dette blir den faste holdeplassen for alle busser frem til åpningen av nye rv. 3/25 høsten 2020.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Arne Meland i Statens vegvesen: 928 88 883

Omkjøringsvegen bak Taigaen på Ånestad får forkjørsrett. Ill: Statens vegvesen