Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

2 april

Åpen dag i april er avlyst

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi må dessverre, grunnet situasjonen rundt Covid-19, avlyse åpen dag i april. Dette er første gang gjennom prosjektets levetid at åpen dag avlyses. Vi satser på å avholde åpen dag tirsdag 5 mai, men kommer tilbake med mer informasjon om dette når det nærmer seg.
Ønsker alle en god helg når den kommer!

30 mars

Et lite tilbakeblikk

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi er inne i en tid hvor store deler av samfunnet er satt på vent, det er en veldig tøff tid for mange mennesker og deres familier. Samtidig er vi glade for at vi fortsatt kan bygge veg i Løten og Elverum. Situasjonen rundt Corona-viruset preger prosjektet og alle som er involvert. Mange hensyn og ta på flere arenaer. Teamet vårt som består av Statens Vegvesen, Hedmarksvegen AS og Skanska Norge, har lagt ned en enorm innsats og vist en stå-på vilje for å fortsette mot et mål som vi har jobbet for lenge. Vi er også glade for at våre underentreprenører og leverandører gjør det de kan for holde hjulene i gang.

Nedenfor har jeg samlet et lite utvalg bilder som oppsummerer den tiden vi har vært her på Ånestad. Det er drøye to år siden vi skrev kontrakt med Statens Vegvesen om bygging av ny rv.3/25 mellom Løten og Elverum. Tiden på Løten og i Elverum går raskt i takt med produksjonen.

Oppstart i grundsetmarka juni 2018.

Grundsetmarka juni 2018

Oppstart Skansen bru ved Åkroken, oktober 2018. Her er det bygd ny bru over Terningåa med tilrettelagte turmuligheter.

Legging av 2000mm rør ved Svingen rasteplass. Rørene ligger under ny og gammel veg og knytter bekkene sammen til Vesle-Øksna.

Her trener vi på beredskap. Gravemaskin har kommet i kontakt med høyspent i luft. Et godt samarbeid med MHBR og AMK.

Masseutskifting på Fuglset november 2018

Dosing og komprimering av svartskiferholdig morene på Tønset. Dette har vært et viktig miljøtiltak for prosjektet og har redusert transport av masser med over 60.000 km

Støping av akse 4 på Doksrud bru, mars 2019

Støping av dekke på Skansen bru, mars 2019

Første limtrebru montert, Kjeldsrudvegen mai 2019

Oppstart Ånestad kontrostasjon mai 2019. Her senkes innspeksjonsgrava som er plassert i kontrohallen inne på stasjonen.

Asfalt Ommangsvollen juni 2019, nøyaktig et år etter vi startet anleggsarbeidene.

Arbeid med kantstein og Kakkhella bru i bakgrunnen, juni 2019

Sommeren 2019 var hektisk, det var mange maskiner i sving samtidig. Her er det 12 enheter i gang på Ebru.

«Påskeegg» på Kroksti, kalkbolle som de også blir kalt. Finnes i morenelaget mange steder i Løten.

Dette er et veldig lite utvalg av tiden vi har vært her. Vi får komme tilbake til en del 2 og flere bilder senere.

Ønsker alle naboer, interessenter og lesere en fin uke. Håper alle tar vare på hverandre og har høyt fokus på å forebygge smitte, det gjør vi!

17 mars

Videre arbeider på rv.3/25 i en krevende situasjon

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Som mange vet preges hele nasjonen av Koronaviruset som nå herjer over det ganske land. Anleggsarbeidene fortsetter på rv.3/25, men det er selvsagt under de forutsetninger som ligger til grunn fra helsemyndighetene.

Situasjonen gjør det krevende å drive rasjonelt anleggsarbeid. Strenge tiltak er iverksatt for å sikre at en eventuell smitte ikke spres i prosjektet eller til omgivelsene. Ved en eventuell smitte i prosjektet vil vi ta kontakt med helsemyndighetene for å sikre at dette blir håndtert på rett måte.
Vi følger situasjonen tett og sammen med Skanska Norge sentralt gis det daglig informasjon til de ansatte om hvordan de skal forholde seg til koronaviruset og hva hver enkelt må gjøre for å hindre spredning.

Det er en usikker tid i vente og vi som alle andre må evaluere situasjonen fra dag til dag.
Vårt mål er å verne om de som jobber i og tett på prosjektet. Forholdene legges til rette for en trygg og sikker arbeidshverdag på anlegget. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig og si noe om konsekvensene, men det er utfodringer knyttet til en slik krise. Noe av vår arbeidskraft sitter i karantene grunnet stengte grenser eller har fått forbud om å reise ut fra hjemkommunen de bor i.

Som sagt så evalueres situasjonen fortløpende, men foreløpig er det drift på 3/25 både i Løten og Elverum.

Vi håper alle tar vare på hverandre i tiden som kommer og følger veiledningen fra helsemyndighetene. Tilslutt er det veldig gledelig å oppleve at det er mange på prosjektet som er villig til å ta i et ekstra tak i en ekstremt krevende situasjon for prosjektet, SVV , Hedmarksvegen  og Skanska Norge, samtidig som det er krevende for oss alle og for våre familier. Det er nå vi virkelig får vist hva vi er lagd av og er i stand til å prestere sammen som et team!

Hilsen oss på Ånestad

2 mars

Åpen dag 3. mars

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Hei alle sammen
Som tidligere avholder vi åpen dag første tirsdag i måneden. Det vil bli gitt ut informasjon om prosjektet og det kan stilles spørsmål til representanter fra Skanska, Hedmarksvegen og Statens vegvesen.

Dørene er åpne fra kl 16 og felles informasjon fra kl 17:00. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Vel møtt!

5 februar

27 km med motorveg på 26 måneder

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det begynner og bli en stund siden siste oppdatering fra oss i prosjektet, men vel inne i 2020 er vi godt i gang med å produsere veg. Fremdriften i 2018 og 2019 har vært over all forventning noe som gjør at vi kan åpne nye rv.3/25 tre måneder før tiden. Som nevnt på åpen dag i går hadde ikke dette vært mulig uten et godt forarbeid fra Statens vegvesen og den grundige planleggingen vi hadde i tilbudsfasen. Forutsetningene for å lykkes med et så stort prosjekt har vært tilstede, men det har alikevel krevd hard jobbing fra alle som har vært involvert. Selvom planlegging og gode forutsetninger er viktig for å sikre god fremdrift så er vi helt avhengige av våre fagarbeidere da det tross alt er de som gjør jobben for det synlige resultatet. Sene kvelder og trafikkomlegginger har mange måttet kjenne på, også dere bilister som ferdes på vegen. Takk for at dere viser hensyn og er tolmodige. Vi jobber så fort vi kan for å sikre at de samfunnsøkonomiske gevinstene kommer dere til gode.

Da vi satte spaden i jorda juni 2018 var åpning i november 2020 allerede en krevende og kort frist for 27 km med motorveg. Det er med glede vi kan si at snorklipping og vegåpning blir 30. juli 2020. Byggetiden har blitt kortet ned med 3 måneder. Det betyr i overkant av 1 km motorveg i måneden siden oppstart.

Anleggsstart 6 juni 2018. Foto: Skanska

Fremdrift frem mot påske

Det jobbes i disse dager med vegutstyr, elektro, bygget på Ånestad kontrollstasjon, GS-veger og betongarbeider for Kjurrudalen faunapassasje. Ferdigstillingsgraden har passert 75%, men det betyr at det fortsatt er 1/4 gjenstende arbeider i prosjektet.  Vi har vært heldige med vinteren og satser på at snøen kun kommer i fjellet fremover. Trafikkomlegginger kommer vi tilbake til når det nærmer seg.

Smedbakken faunapassasje, retning vest. Foto: Skanska

 

 

 

3 februar

Åpen dag tirsdag 4. februar

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi inviterer til åpen dag tirsdag 4. februar i SVV sine lokaler, Næringsvegen 2, 2340 Løten (bak Taigaen).  Informasjon om prosjektet vil bli gitt og det er åpent for spørsmål. Representanter fra Skanska, Hedmarksvegen og Statens vegvesen vil være tilstede.

Dørene åpner kl 16:00 og det vil bli gitt felles informasjon fra kl 17:00. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Vel møtt!

20 desember

En liten julehilsen

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

For nøyaktig 1 år siden oppsummerte jeg det første halvåret på Løten, med ord som; samarbeid, sikker bygging, sammensveiset godt team og hardt arbeid.

Når jeg i dag ser til tilbake på året oppfatter jeg at vi har oppnådd og opplevd alt dette. Jeg er veldig stolt av arbeidet som er utført av vår egen organisasjon som er sammensatt av ansatte i Skanska Norge og vårt datterselskap Vassbakk & Stol.

Vi er nå om lag 75 % ferdig med prosjektet, som betyr at vi har utført over 50 % i år, men samtidig gjenstår det en stor jobb fram til ferdigstillelse.

Dette betyr også at det er lagt et solid grunnlag for å åpne vegen før planlagt dato 1 november. Åpningsdato blir bestemt medio februar 2020, men det klart at åpningen blir i perioden aug. til sept. 2020. Rett og slett imponerende!

Statens vegvesen har gitt klare tilbakemeldinger om at de er svært fornøyde og imponerte over det vi gjør. Det er noe alle skal ta med seg inn i julen.

En stor takk også til Statens vegvesen, Hedmarksvegen, berørte grunneiere og naboer som ikke bare med ord men også handling bidrar til at dette blir et bra prosjekt, hvor bra er på mange måter opp til oss selv å bestemme.

Fra 20 desember tar vi en velfortjent juleferie og starter opp igjen 2 januar til en lang innspurt fram til åpning. Vi vil oppdatere bloggen vår med nyheter allerede tidlig i januar!

Med det ønskes alle en god jul og et godt nytt år.

Mvh

Ketil Sand
Prosjektleder

2 desember

Åpen dag tirsdag 3. desember

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi tar et siste infomøte og inviterer til åpen dag før jul. Møtet blir som vanlig avholdt i Statens vegvesen sine lokaler i Næringsvegen 2, 2340 Løten. (bak Taigaen)

Felles informasjon vil bli gitt fra kl 17:00. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Vel møtt!

20 november

I går støpte vi Doksrud bru, den største støpen hittil på rv.3/25

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Tidlig tirsdag morgen startet støpen på Doksbrud bru som er den største hittil i rv.3/25 prosjektet. Doksrud Bru krysser Fura i Løten kommune nordøst for Brenneriroa. Brua er den lengste og mest omfattende i dette prosjektet og det har medgått mange arbeidstimer for å få alt klart til støp. Utgravingen til de 4 bruaksene startet seint i vinter og vi støpte fundamentene til akse 2 og 3 før påske for å sikre at vannstanden i Fura ikke ble for høy mhp snøsmelting.

Kl 04:30 tirsdag startet 6 av våre fagarbeidere opp med fjerning av snøseil og forberedte mottak av fersk betong. Kl 05:00 braket det løs og den første leveransen var på plass. Kl 07:00 var det «alle mann til pumpene» og slik gikk det gjennom dagen og ut i de sene nattestimer. Kl 02:00 natt til onsdag var vi i mål og kunne puste lettet ut.

Fornøyde gutter etter at siste m3 var støpt på østsiden av brua. Foto: Skanska

På brudekket har det medgått 288 tonn med armeringsjern og etter å ha telt opp alle lass fra betongleveransen i går endte det tilslutt på 1268 m3 med betong. For at en slik konstruksjon skal bli reist kreves det hele 9600 m3 med cuplok reis. Det er reisen som sørger for bæring av konstruksjonen frem til betongen er herdet. Det er midlertidig brukt 250t med stål under brudekket som skal fjernes samtidig med reisen. Doksrud bru er totalt 72 m lang og det ble kontinuerlig støpt fra begge sider i 21 timer. Det ble kjørt betong både fra batongfabrikken i Elverum og Hamar. Freddy Fredriksen som var ansvarlig for støpen hos Skanska sier han er godt fornøyd med resultatet: «Støpen gikk som planlagt og vi var heldige som fikk mildvær. På denne tiden av året kunne det ha vært -10 grader og da blir en slik støp mere krevende for å sikre at kvaliteten blir bra. Alt i alt, nok en vellykket støp i prosjektet.»

Foto: Skanska

Foto: Skanska

Foto: Skanska

Doksrud bru var den nest siste brustøpen i prosjektet. 3 desember står Årsrudhagan, som ligger langs eks. rv.25, for tur. Dette er en noe mindre støp på omlag 1140 m3. Dette vil være den siste brua i prosjektet. Kjurrudalen faunapassasje vil være den siste konstruksjonen og her er fundamentene klare. Forskalingsvognen som ble brukt på Smedbakken vil bli gjenbrukt og står nå klar etter at den ble slept gjennom den nye veilinja i forrige uke.

Foto: Skanska

Nå står vinteren for tur og vi håper, sett fra et produksjonsperspektiv, at den blir snill!

4 november

Åpen dag tirsdag 5. november

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det inviteres igjen til åpen dag på Ånestad første tirsdag i november.
Fra kl 17:00 vil det bli gitt felles informasjon om prosjektet. Spørsmål vil bli besvart og representanter fra Hedmarksvegen, Skanska og Statens vegvesen vil være tilstede.
Videre vil det orienteres om prosjektene Veenskrysset og Elsgtua – Foseid (rv.3 Elverum).

Dørene åpner som vanlig kl 16:00 og alle er velkomne. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Vel møtt!