Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

17 august

Takk for 2 svært fine år i Løten og Elverum

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

30 juli 2020 var en stor dag for alle i Skanska og hos våre oppdragsgivere Statens vegvesen og Hedmarksvegen AS. Sammen har vi gjennomført et fantastisk prosjekt på en veldig profesjonell måte. Og så ble det en fantastisk veg! Det er særs hyggelig å lese overskrifter i aviser dagen etter åpning at prosjektet er et utstillingsvindu for norsk vegbygging.

Foto: Skanska

Som mange var innom under åpningsarrangementet var 30 juli 2020 en dag med mange sterke følelser: lykkefølelsen av å bli ferdig og åpne vegstrekningen, men samtidig et vemod ved å avslutte prosjektet og samarbeidet med alle involverte, ansatte hos oss selv, ansatte hos Statens vegvesen og Hedmarksvegen og ikke minst alle de vi har vært i kontakt med i Løten- og Elverum kommuner.

Vegåpning og snorklipping. Foto: Skanska

Det har vært 2 svært fine år på Løten og i Elverum.  Det blir som sagt vemodig å reise. Når det er sagt skal vi drifte og vedlikeholde vegstrekningen på Rv 3 og 25 i 20 år fram til sommeren 2040, så helt ferdig er vi ikke.

Nyvegen tatt i bruk ved Smedbakken Faunapassasje. Foto: Skanska

Og så til slutt; vi har et sterkt ønske om at den nye vegen skal bli en sikker veg, hvor det ikke skjer ulykker. Vi føler vi har lagt et godt grunnlag, nå henstiller vi til alle om å kjøre hensynsfullt og være med å gjøre dette til en av de sikreste vegstrekningene i Norge.

29 juli

Åpen dag ble arrangert for aller siste gang søndag 26. juli

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Søndag 26 juli arrangerte vi åpen dag på Rv 3/25. Det var godt fremmøte med 400-500 personer fordelt på Ånestad og Elverum. Mange fikk løpt og syklet på veien og kunne slå av en prat med prosjektledelsen i Skanska, Hedmarksvegen og Statens vegvsen. Sommerværet viste seg ikke fra sin beste side, men det var likevel veldig hyggelig at så mange hadde anledning til å ta turen.

Syklister og gående i Elverum

Vi er utrolig takknemdlig for alle de flotte tilbakemeldingene dere gir, dette viser at prosjektet er av stor betydning for samfunnet.

Fremmøtte som testet nye vegen på Ånestad med sykkel

I morgen er det vegåpning. En dag vi har sett frem til lenge, men litt vemodig også. Rv.3/25 er ferdig bygget mellom Løten og Elverum.

 

20 juli

Ta sykkelen eller beina fatt og prøv nye rv.3/25 søndag 26.juli – vi inviterer til åpen dag!

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Torsdag 30. juli 2020 kl 16 åpner ny Rv.3/25 mellom Løten og Elverum. For å gi alle den siste og kanskje eneste anledningen til å ta vegen i nærmere øyesyn i normale hastigheter inviterer vi alle til Åpen dag søndag 26. juli kl 15-18.

Det blir oppmøte med parkering på hhv. Ånestad i Løten (ved nye Ånestad kontrollstasjon) og på Åkroken i Elverum. På oppmøtepunktene blir det servering av kaffe, brus og kaker og det vil være anledning til å møte og stille spørsmål til sentrale representanter fra Statens vegvesen , Hedmarksvegen AS og Skanska.

Det er ikke noe fast løp eller konkurranse, men veganlegget er åpent for gående, syklende, rulleski mm. mellom kl 15 og 18. Vi oppfordrer flest mulig til å gå eller sykle, men er det behov for bil vil det være mulighet til parkering ved den nye kontrollstasjonen, mens det på Åkroken vil kunne parkeres i ny 4 feltsveg vest for rundkjøring på Basthjørnet.

Oppmøtested Ånestad, parkering ved den nye kontrollstasjonen.

Oppmøtested Elverum, innkjøring fra rundkjøring på Grindalsmoen.

 

Pga. koronaviruset ber vi om at alle er påpasselige med de kjente smitteverntiltakene ift avstand, sykdom og forsamlinger.

 

Vi gleder oss, vel møtt !

29 mai

Nå er snart ventetiden over…

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Om drøye 2 måneder åpnes nye rv.3/25. Vi gleder oss skikkelig til å se at vegen blir tatt i bruk av bilister og reisende. Vi har fløyet drone over anlegget og det har skjedd mye siden sist. Klikk på bilde for å starte filmen, denne må ses!

Åkroken Elverum

 

11 mai

Trafikkomlegginger 15. og 18. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det er full sving på produksjonen om dagen. Asfaltarbeidene har kommet godt i gang og det går raskt fremover. Her kommer en liten oppdatering på omkjøringer i nær fremtid.
Rv. 25 vest for Brenneriroa
I tilkoblingen til dagens rv. 25 vest for Brenneriroa er det bygd ny busslomme og nye avkjørsler til eiendommene. Stikkrenna for Stabekken har vært et problempunkt ved mye nedbør, denne er skiftet ut. Fredag 15. mai legges rv. 25‐trafikken over på ny veg. Gang‐ og sykkeltrafikken vil fortsatt gå på den midlertidige traséen, inntil ny trasé er ferdigstilt i månedsskiftet mai/juni sier assisterende prosjektleder, Arne Meland i Statens vegvesen.
Grøholt ‐ Ånestad
Mellom Grøholtkrysset og Kroksti er det bygd ny gang‐ og sykkelveg, og ny bru for dagens rv. 25 over nyvegen ved Årsrudhagen. Riksvegtrafikken har siden i fjor høst gått på omkjøringsveg og på ny riksveg, mens bru‐ og vegarbeidene har pågått. Mandag 18. mai legges trafikken over på brua og tilbake på rv. 25 mot Ånestad. Den midlertidige rundkjøringen i krysset med Heimdalsvegen blir fjernet, og Magnhild Landheims veg åpner for trafikk igjen. Bussholdeplassen på strekningen er også på plass igjen, litt lenger vest enn den gamle. Gang‐ og sykkelvegen mangler asfaltdekke, dette vil komme på plass i løpet av juni, sier Meland.

Ill: Årsrudhagan – Kroksti. Statens vegevsen

Spangenvegen
I løpet av uke 20 (11.‐17. mai) blir også Spangenvegen lagt om, over den nye brua ved Rømma.
Svingen
Ved Svingen rasteplass i Elverum har det vært envegskjøring og lysregulering i forbindelse med asfaltering inn mot opprinnelig rv. 3. Det vil fortsatt være arbeid med setting av viltgjerde fra Svingen og sørover. Lysregulering vil bli opphøre så snart arbeidene med gjerde er ferdig. Vegvesenet og Skanska takker trafikantene for tålmodigheten, og ser fram til å åpne nyvegen i slutten av juli. Det vil fortsatt foregå arbeider langs vegstrekningene som blir åpnet. Vis hensyn til vegarbeidere og medtrafikanter, oppfordrer Meland.

2 april

Åpen dag i april er avlyst

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi må dessverre, grunnet situasjonen rundt Covid-19, avlyse åpen dag i april. Dette er første gang gjennom prosjektets levetid at åpen dag avlyses. Vi satser på å avholde åpen dag tirsdag 5 mai, men kommer tilbake med mer informasjon om dette når det nærmer seg.
Ønsker alle en god helg når den kommer!

30 mars

Et lite tilbakeblikk

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi er inne i en tid hvor store deler av samfunnet er satt på vent, det er en veldig tøff tid for mange mennesker og deres familier. Samtidig er vi glade for at vi fortsatt kan bygge veg i Løten og Elverum. Situasjonen rundt Corona-viruset preger prosjektet og alle som er involvert. Mange hensyn og ta på flere arenaer. Teamet vårt som består av Statens Vegvesen, Hedmarksvegen AS og Skanska Norge, har lagt ned en enorm innsats og vist en stå-på vilje for å fortsette mot et mål som vi har jobbet for lenge. Vi er også glade for at våre underentreprenører og leverandører gjør det de kan for holde hjulene i gang.

Nedenfor har jeg samlet et lite utvalg bilder som oppsummerer den tiden vi har vært her på Ånestad. Det er drøye to år siden vi skrev kontrakt med Statens Vegvesen om bygging av ny rv.3/25 mellom Løten og Elverum. Tiden på Løten og i Elverum går raskt i takt med produksjonen.

Oppstart i grundsetmarka juni 2018.

Grundsetmarka juni 2018

Oppstart Skansen bru ved Åkroken, oktober 2018. Her er det bygd ny bru over Terningåa med tilrettelagte turmuligheter.

Legging av 2000mm rør ved Svingen rasteplass. Rørene ligger under ny og gammel veg og knytter bekkene sammen til Vesle-Øksna.

Her trener vi på beredskap. Gravemaskin har kommet i kontakt med høyspent i luft. Et godt samarbeid med MHBR og AMK.

Masseutskifting på Fuglset november 2018

Dosing og komprimering av svartskiferholdig morene på Tønset. Dette har vært et viktig miljøtiltak for prosjektet og har redusert transport av masser med over 60.000 km

Støping av akse 4 på Doksrud bru, mars 2019

Støping av dekke på Skansen bru, mars 2019

Første limtrebru montert, Kjeldsrudvegen mai 2019

Oppstart Ånestad kontrostasjon mai 2019. Her senkes innspeksjonsgrava som er plassert i kontrohallen inne på stasjonen.

Asfalt Ommangsvollen juni 2019, nøyaktig et år etter vi startet anleggsarbeidene.

Arbeid med kantstein og Kakkhella bru i bakgrunnen, juni 2019

Sommeren 2019 var hektisk, det var mange maskiner i sving samtidig. Her er det 12 enheter i gang på Ebru.

«Påskeegg» på Kroksti, kalkbolle som de også blir kalt. Finnes i morenelaget mange steder i Løten.

Dette er et veldig lite utvalg av tiden vi har vært her. Vi får komme tilbake til en del 2 og flere bilder senere.

Ønsker alle naboer, interessenter og lesere en fin uke. Håper alle tar vare på hverandre og har høyt fokus på å forebygge smitte, det gjør vi!

17 mars

Videre arbeider på rv.3/25 i en krevende situasjon

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Som mange vet preges hele nasjonen av Koronaviruset som nå herjer over det ganske land. Anleggsarbeidene fortsetter på rv.3/25, men det er selvsagt under de forutsetninger som ligger til grunn fra helsemyndighetene.

Situasjonen gjør det krevende å drive rasjonelt anleggsarbeid. Strenge tiltak er iverksatt for å sikre at en eventuell smitte ikke spres i prosjektet eller til omgivelsene. Ved en eventuell smitte i prosjektet vil vi ta kontakt med helsemyndighetene for å sikre at dette blir håndtert på rett måte.
Vi følger situasjonen tett og sammen med Skanska Norge sentralt gis det daglig informasjon til de ansatte om hvordan de skal forholde seg til koronaviruset og hva hver enkelt må gjøre for å hindre spredning.

Det er en usikker tid i vente og vi som alle andre må evaluere situasjonen fra dag til dag.
Vårt mål er å verne om de som jobber i og tett på prosjektet. Forholdene legges til rette for en trygg og sikker arbeidshverdag på anlegget. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig og si noe om konsekvensene, men det er utfodringer knyttet til en slik krise. Noe av vår arbeidskraft sitter i karantene grunnet stengte grenser eller har fått forbud om å reise ut fra hjemkommunen de bor i.

Som sagt så evalueres situasjonen fortløpende, men foreløpig er det drift på 3/25 både i Løten og Elverum.

Vi håper alle tar vare på hverandre i tiden som kommer og følger veiledningen fra helsemyndighetene. Tilslutt er det veldig gledelig å oppleve at det er mange på prosjektet som er villig til å ta i et ekstra tak i en ekstremt krevende situasjon for prosjektet, SVV , Hedmarksvegen  og Skanska Norge, samtidig som det er krevende for oss alle og for våre familier. Det er nå vi virkelig får vist hva vi er lagd av og er i stand til å prestere sammen som et team!

Hilsen oss på Ånestad

2 mars

Åpen dag 3. mars

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Hei alle sammen
Som tidligere avholder vi åpen dag første tirsdag i måneden. Det vil bli gitt ut informasjon om prosjektet og det kan stilles spørsmål til representanter fra Skanska, Hedmarksvegen og Statens vegvesen.

Dørene er åpne fra kl 16 og felles informasjon fra kl 17:00. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Vel møtt!

5 februar

27 km med motorveg på 26 måneder

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det begynner og bli en stund siden siste oppdatering fra oss i prosjektet, men vel inne i 2020 er vi godt i gang med å produsere veg. Fremdriften i 2018 og 2019 har vært over all forventning noe som gjør at vi kan åpne nye rv.3/25 tre måneder før tiden. Som nevnt på åpen dag i går hadde ikke dette vært mulig uten et godt forarbeid fra Statens vegvesen og den grundige planleggingen vi hadde i tilbudsfasen. Forutsetningene for å lykkes med et så stort prosjekt har vært tilstede, men det har alikevel krevd hard jobbing fra alle som har vært involvert. Selvom planlegging og gode forutsetninger er viktig for å sikre god fremdrift så er vi helt avhengige av våre fagarbeidere da det tross alt er de som gjør jobben for det synlige resultatet. Sene kvelder og trafikkomlegginger har mange måttet kjenne på, også dere bilister som ferdes på vegen. Takk for at dere viser hensyn og er tolmodige. Vi jobber så fort vi kan for å sikre at de samfunnsøkonomiske gevinstene kommer dere til gode.

Da vi satte spaden i jorda juni 2018 var åpning i november 2020 allerede en krevende og kort frist for 27 km med motorveg. Det er med glede vi kan si at snorklipping og vegåpning blir 30. juli 2020. Byggetiden har blitt kortet ned med 3 måneder. Det betyr i overkant av 1 km motorveg i måneden siden oppstart.

Anleggsstart 6 juni 2018. Foto: Skanska

Fremdrift frem mot påske

Det jobbes i disse dager med vegutstyr, elektro, bygget på Ånestad kontrollstasjon, GS-veger og betongarbeider for Kjurrudalen faunapassasje. Ferdigstillingsgraden har passert 75%, men det betyr at det fortsatt er 1/4 gjenstende arbeider i prosjektet.  Vi har vært heldige med vinteren og satser på at snøen kun kommer i fjellet fremover. Trafikkomlegginger kommer vi tilbake til når det nærmer seg.

Smedbakken faunapassasje, retning vest. Foto: Skanska