Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

23 oktober

Trafikkomlegging Ånestad fra 25. oktober 2018

avatar

Karoline Celius

2 kommentarer

Krysset rv. 3/25 og fv. 168 Østrovegen stenges permanent fra torsdag 25. oktober 2018.

Omkjøingen vil bli skiltet og trafikk til og fra Østroa og Rokosjøen må følge den nye vegen mellom Østrovegen og rv.3 ved Sigstad. Når krysset ved Ånestad står ferdig vil trafikken bli ledet inn på dette. Omkjøringen vil være en mellomfase slik at man får plass til å ferdigstille Ånestadkrysset som åpnes for trafikk september 2019.

Det vil som før være mye anleggstrafikk i området. Vi ber derfor alle trafikanter om å være oppmerksomme og ta hensyn til skiltingen samt inn- og utkjøringer fra anleggsområdet.

Omkjøring krysset rv. 3/25 og fv. 168 Østrovegen

For mer informasjon se Statens Vegvesen sine sider

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum

 

2 Comments

 • Stig Erik Tangen

  kl 10:46 den 25. oktober 2018

  Jeg lurer på hvordan man nå kommer seg til bussholdeplassene på Ånestad/Myklegard til fots fra Østrovegen? Det er en temmelig lang og usikker omvei å gå via den nye veien til Sigstad, og så langs RV3 opp til Ånestad igjen….

  • Karoline Celius

   kl 06:24 den 26. oktober 2018

   Hei Stig Erik
   Det er i prosjektet ikke planlagt tverrforbindelse fra Østrovegen og til Ånestad gjennom byggefasen. Når Ånestadkrysset står ferdig i august/september neste år vil det være en trygg gang/sykkelveg forbindelse via Ånestadkrysset
   Mvh Karoline

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)