Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

8 november

Rv.25 ved Tønset vest for Brenneriroa legges om 12. november

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vest for Brenneriroa ved Tønset legges vegen om i ny trase fra mandag 12. november kl 06:00. For å sikre en trygg trafikksituasjon for alle trafikanter legges vegen om på nordre side av rv.25. Det etableres en rundkjøring hvor avkjøringer til anleggsområdet er forbeholdt anleggstrafikk. Vanlig trafikk går rett gjennom rundkjøringen.
Det skal bygges et nytt toplanskryss og for å gjøre plass til byggingen legges vegen om. Gang- og sykkelveg vil holdes åpen hele perioden og vil bli lagt ved siden av omkjøringsvegen.

Vi skal sørge for at den nye omkjøringsvegen er skiltet godt og vi oppfordrer alle til å følge denne.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med oss på rv3og25@skanska.no

Se også statensvegvesen.no

Ill: Statens vegvesen

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)