Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

21 november

Beredskapsøvelse med fokus på strøm

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I dag har vi gjennomført en beredskapsøvelse sammen med ambulanse og brann på prosjektet. Vi har til enhver tid høyt fokus på sikkerhet i våre prosjekter og hensikten med øvelsen var å teste beredskap i en ulykkessituasjon. Prosjektet går over en lang strekning og vi er avhengig av et godt samarbeid med nødetater slik at de lett kan finne frem når vi trenger hjelp.

Ivaretakelse av skadd person inntil nødetater er på stedet

Dagens hendelse var skuffen på gravemaskinen som ved et uhell kom i kontakt med høyspent i luft. Maskinen blir strømførende og tar fyr. Reaksjonen til maskinfører er at han hopper ut av gravemaskinen og i kontakt med jord får vedkommende strømgjennomgang. Vedkommende blir slengt i bakken og blir bevisstløs.
Passerende anleggstrafikk stopper opp og starter med livreddende førstehjelp. Brannvesen og ambulanse blir varslet og ankommer raskt stedet.

Vi fikk stort utbytte av å trene sammen med ambulanse og MHBR (Midt-Hedmark brann og redning). Vi ser viktigheten av å inneha gode rutiner for varsling, møteplasser og samhandling på ulykkesstedet. Alt i alt var det en fin øvelse som gjorde at vi er enda bedre rustet dersom noe uventet skulle inntreffe. Takk til alle i MHBR, ambulanse, Statens Vegvesen og Hedmarksvegen som gjorde dette til en vellykket og lærerik øvelse.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)