Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

20 desember

Oppstart på Ånestad og 2018 går mot slutten

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi har nå gjennomført de første 6 mnd. på Ånestad med bygging av ny Rv.3/ rv. 25 Løten Elverum. Alt i alt har det vært en svært god start hvor vi opplever at vi har blitt tatt svært godt imot av berørte trafikanter, naboer og kommuner samtidig som vi har etablert et godt forhold til Statens vegvesens og Hedmarksvegens organisasjoner. For oss er det sentrale å gjennomføre byggingen på en sikker og effektiv måte samtidig som ulemper for alle berørte minimeres og vi unngår skader på ytre miljø. Dette føler vi at vi har fått til!

Mye av æren for dette må deles med Statens vegvesen og de forberedelser de har gjort med reguleringsplaner og avklaring med berørte naboer.

Så er jeg veldig stolt av arbeidet som er utført av vår egen organisasjon som er sammensatt av ansatte i Skanska Norge og vårt heleide datterselskap Vassbakk & Stol, som har kommet over fjellet fra Karmøy og bidratt til at vi har kommet så godt i gang.

Ill: Lasting av morenemasser på Grundset

Sammen har vi klart å lage ett sammensveiset team.

Vi har lagt 6 måneders hardt og godt arbeid bak oss og vi ser fram til snaue 2 år til på Løten fram til vegåpning høsten 2020.

Fra 21 desember tar vi en velfortjent juleferie og startet opp igjen 2 januar til et år hvor det skal bygges mye veg og mange bruer, så følg oss også inn i det nye året. Vi vil oppdatere bloggen vår med nyheter allerede tidlig i januar!

Med det ønskes alle en god jul og et godt nytt år. 

Mvh

Ketil Sand
Prosjektleder

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)