Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

24 januar

Godt i gang med konstruksjoner

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi er godt i gang med bygging for flere av konstruksjonene våre. Det foregår arbeid parallelt på til sammen 10 konstruksjoner og 2 av dem er tilnærmet ferdige. En av dem er Lundgård kulvert som ligger langs eksisterende rv.3/25 og grenser mellom Løten og Elverum kommuner. Kulverten er godt synlig fra dagens rv.3/25.

Lundgård kulvert november 2018

Lundgård kulvert januar 2019

På Ommangsvollen har vi støpt ferdig brua som krysser Fura og som ligger helt i sørenden av prosjektet. Ved hjelp av en tør sommer fikk vi støpt ferdig fundamenter i tide før vannføringen i Fura ble for stor. Brudekket er ferdig støpt og det jobbes med demontering av forskaling og reisverk.

Ommangsvollen bru ved Fura

Fremtidig Skansen bru som krysser Terningåa like vest for Grindalsmoen er også godt i gang. Fundamentering og støping av bæresøylene er ferdig og nå bygges resien som gjør at vi kan støpe brudekket.

Skansen bru som bygges over Terningåa

Det skal også reises mange limtrebruer i prosjektet. Fundamenter og grunnarbeidene for disse er også startet opp på flere steder langs hele prosjektet. Vi starer opp med 3 konstruksjoner til i løpet av februar.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)