Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

7 februar

Med tanke på miljøet og grønne løsninger

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ved utbyggingen av ny rv3/25 har Skanska et mål om å gjennomføre prosjektet på en måte som belaster miljøet minst mulig. Vi har derfor valgt og sertfisere vegen i henhold til den britiske sertifiseringsstandarden, CEEQUAL.

Klimagassutslipp

Målet er en reduksjon av klimagassutslipp på 20%. For å oppnå en reduksjon av klimagassutslipp har det blitt gjort flere tiltak i prosjekteringsfasen og i selve gjennomføringen av prosjektet. Effektive og nye anleggsmaskiner er en viktig bidragsyter for redusere utslippene. I tillegg ønsker man å beholde mest mulig av jord- og steinmasser i prosjektet slik at man slipper å kjøre det ut på offentlig veg og transportere det langt avgårde. Fjell som blir sprengt i vegtrasen blir knust og brukt som frostsikring og oppbygging av ny veg. På konstruksjonene, hvorav mange er bygget i betong, brukes det lavkarbonbetong. Denne betongen har et redusert karbonavtrykk og mer enn 90% kommer fra sementen.  For å begrense bruken av sement i betongproduksjonen kan man tilsette flyveaske og silikastøv som erstatning.

Merket og bevart svartor ved Terningå. Tårnkran plassert hensynsfullt for å minimere inngrep i bevart natur.

Ombruk av materialer

Det finnes mange materialer brukt i produksjon, gamle og nye, som kan ombrukes i prosjektet. Gammel asfalt som blir frest opp knuses ned og brukt som returasfalt for å produsere ny. Forskaling under bygging av konstruksjoner kan også bli brukt om igjen dersom forskaling er av samme type og geometri. Gammel betong kan også ombrukes til fylling i støyvoller eller andre fyllingsarbeider. Forutsatt at betongen er av miljømessig god kvalitet. Myr og sand som er fjernet er mellomlagret på egnet sted inntil den blir tilbakeført i landbruk som en viktig ressurs for jordbruksproduksjon.

06.06.2018 Dagen vi startet anleggsarbeidene. Vegetasjonsrydding og fresing. Massene blir lagret og gjenbrukt som naturlig revegetering i sidearealer langs den nye vegen.

Bærekraft 

Bygging av et så stort vegprosjekt som rv3/25 setter spor i terrenget. Det er derfor viktig at løsningene er bærekraftige og at vi møter fremtidens behov. CEEQUAL er derfor svært viktig for å strukture og følge opp de kritiske områdene for det ytre miljøet. Vi er svært glade for at vår oppdragsgiver Statens Vegvesen og byggherre Hedmarksvegen AS, er positive til det initiativet Skanska tar relatert til miljøutfordringene.

For å lese mer om CEEQUAL trykk her.

Illustrasjonsfoto

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)