Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

26 februar

Tursti ved Doksrud legges om midlertidig

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ved bygging av nye Doksrud bru skal det masseutskiftes og arbeides med store maskiner i området hvor det i dag er tursti. Vi har i samarbeid med Brenneriroa og omegn vel besluttet at turstien på vestsiden av Fura opp mot Doksrud gård vil bli midlertidig lagt om frem til 31.03.2019. Det anbefales å gå ned mot Doksrud-koia og følge merket tursti.

Så snart den store masseutskiftingsjobben er ferdig vil vi åpne opp igjen for at folk kan krysse anleggsområdet via sluser som blir merket og satt opp. Vi vil henge opp litt informasjon i kryssingspunkt for å informere om alternative ruter i anleggsfasen. Vi minner samtidig om at sperringer ikke skal brytes og at merking/skilting respekteres.
Vi ønsker alle turgåere og brukere av marka en fin tur!

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)