Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

6 mai

Nytt kjøremønster på Rv.3 ved Ommangsvollen i Løten

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det skal asfalteres for omkjøringsvei på Ommangsvollen torsdag og fredag uke 19 (09-10.05). Korte stopp må påberegnes når asfalt skal tilpasses mot eksisterende Rv.3 i begge ender.

Nytt kjøremønster settes i drift Tirsdag 14.05.2019

Omkjøringsveien blir på ca 400m fra krysset hvor Kongsvegen treffer Rv.3 og retning mot Løten. Veien blir liggende på østsiden av dagens Rv.3.

Bakgrunnen for omleggingen er å frigjøre plass på innsiden for å ferdigstille bru og områder rundt krysset på Ommangsvollen.

 

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)