Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

15 mai

Nytt kjøremønster fra onsdag 22. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi legger om trafikken på ny veg ved Lundgård kulvert onsdag 22.mai. I perioden frem til dette vil det pågå arbeider langs eksisterende rv.3/25 med legging av asfalt og vegmerking. Hastigheten er satt ned til 50 km/t forbi anleggsområdet og vi ber alle trafikanter være oppmerksomme for anleggstrafikk.

Utlegging av asfalt ved Lundgård kulvert

Når asfalten skal skjøtes i begge retninger med eksisterende rv.3/25 vil det tidvis bli manuell dirigering og kortere stans i inntil 20 minutter må påregnes.

Dette gjelder for perioden:

  • Torsdag kveld 16. og natt til fredag 17. mai
  • Mandag kveld 20. og natt til tirsdag 21. mai
  • Tirsdag kveld 21. og natt til onsdag 22. mai

Asfaltarbeidene er i gang på midtre del av strekningen

Nytt kjøremønster vil være operativt fra onsdag 22.mai. Følg skiltingen og kjør forsiktig.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)