Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

4 juni

En ny milepæl er nådd på rv.3/25

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

På torsdag er det nøyaktig et år siden maskinene rullet inn på prosjektet og anleggsarbeidene med bygging av ny veg mellom Løten og Elverum var i gang. I dag la vi det første laget med asfalt på hovedløpet. Det har gått slag i slag med masseutskifting og oppbygging av vegkroppen frem til i dag. Det intensive arbeidet fortsetter og asfalt mellom Ommangsvollen og Fuglset i Løten kommune står først for tur.

Tirsdag morgen legges det første laget med asfalt mellom Ommangsvollen og Fuglset i Løten kommune

Sommeren 2019 blir en viktig periode for asfaltering. Det skal legges omtrent 160.000 tonn med asfalt og det er mye som skjer til enhver tid langs hele vegtrasen.

Her legges den første meteren med asfalt på hovedløpet

Vi har passert over 300.000 timeverk i det som er produsert i prosjektet til nå og da er ikke arbeid på konstruksjonene inkludert. Over 1000 mennesker har vært inne til sikkerhetsopplæring og utført jobb på anlegget, men vi er langt ifra ferdig.

Utlegging og valsing av asfalt

«Nå skal vi svartlegge Løten og Elverum!» sier Bjørnar med et smil. «Første milepæl er nådd på nye rv.3/25 og asfaltering vil pågå for fullt til utpå høsten. Målet er å få lagt det meste av bære-og bindlag i 2019 og at slitelaget blir lagt i 2020.»

Bjørnar Høistad, følger opp asfalten i prosjektet.

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)