Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

11 juli

Et kort tilbakeblikk på 1ste året på Rv 3/25

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi kan se tilbake på det 1ste året på Rv 3/25 Løten Elverum med stor stolthet over hva vi har fått til. Ikke alene, men i nært samarbeid med Statens Vegvesen og Hedmarksvegen, men også med utvalgte konsulenter, underentreprenører, leverandører og innleide maskinførere. Det er nedlagt en formidabel innsats hvor de viktige milepelene er nådd på rekke og rad.

Først og fremst er det viktig å trekke fram at vi 6 juni i år rundet 1 års produksjon uten fraværsskader. Et par dager før la vi den første asfalten på Ommangsvollen på ny Rv 3 og vi har på den korte tiden deretter allerede lagt  40 000 tonn asfalt fordelt på Rv 25 og Rv 3. I forrige uke ble den første støpen gjennomført på Smedbakken faunapassasje med en kvalitet på overflaten som er vanskelig å gjøre bedre. Bare så synd trafikken vil gå i 110 km/t og elgen passerer på oversiden, slik at det bare er vi betongnerder som vil ha glede av den fram til åpning.!

Vi har kommet oss gjennom det aller meste av alunskifer, hvor berget er kjørt til Heggvin og løsmasser lagt tilbake i trygge former langs veglinja. Måten denne miljøutformingen ble løst på er forbilledlig, sett i forhold til at det var en ny miljøutfordring som ikke var løst tidligere. Her gikk vi foran og viste hvordan det kan og bør løses.

Men det er vanskelig å runde av det første året uten å trekke fram den formidable innsatsen som er gjort på maskin- og grunnarbeidssiden, både av maskinførere, grunnarbeider og også de som legger til rette og planlegger arbeidet. Vi har hatt opp mot 140 maskiner i sving og 50 grunnarbeidere i sving og en organisasjon med opp mot 60 funksjonærer i alt.. Det andre vi vil trekke fram er samarbeidet med Statens vegvesen og Hedmarksvegen som har vært et viktig bidrag til at vi er der vi er i dag, om lag halvveis i prosjektet. Forholdet til berørte kommuner, naboer og grunneiere har fortsatt slik det startet; meget bra!

Første «spadestikket» 5. juni 2018. Foto: Skanska

Åpningen er planlagt senest 1 november 2020, men vi vil gjøre alt i vår makt for at denne datoen kan fremskyves. Den beslutningen tar vi i løpet av høsten og vi vil fortsette og produsere for fullt også da. Målet er at alle vil se på dette prosjektet som et foregangsprosjekt hva gjelder planlegging og gjennomføring!

Da benytter vi anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)