Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

2 september

Nå bygges Ånestadkrysset på ny rv. 3/25 mellom Løten og Elverum – stor trafikkomlegging

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ånestadkrysset bygges planskilt med av- og påkjøringsramper og overgangsbru. Arbeidet her har nå kommet så langt at selve krysset skal på plass. Arbeidet medfører en omfattende trafikkomlegging.

Forberedende omlegginger av trafikken

I første omgang bygger vi to midlertidige rundkjøringer på rv. 3/25.

Fra mandag 2. september kl. 20.00 og utover natta bygger vi rundkjøring vest for Myklegard, i dagens kryss mellom rv. 3 og rv. 25. Vi asfalterer fortløpende. Det blir manuell dirigering på stedet og det kan forekomme køer.

Fra tirsdag 3. september kl. 20.00 og utover natta bygger vi rundkjøring øst for Taigaen. På samme måte asfalterer vi fortløpende og trafikken håndteres med manuell dirigering. Vi forventer kø og økt reisetid.

 Trafikkomlegging og endret kjøremønster på Myklegard

I tidsrommet 9.-30. september legges trafikken om, i denne perioden blir det endret kjøremønster på Myklegard.

Den nye vegtraseen mot Løten sentrum over nyvegen skal fullføres inn mot Myklegard, med rundkjøring i dagens rv. 3/25 og opprustning av vegarmen inn mot næringsområdet.

For å kunne gjennomføre disse arbeidene på en trygg og rasjonell måte blir rv. 3/25-trafikken ledet inn på lokalvegene i området, via de midlertidige rundkjøringene. Hastigheten settes ned til 40 km/t på omkjøringsvegene.
Arbeidene sluttføres og riksvegtrafikken blir lagt tilbake på dagens veg tidlig i oktober.

Endret vikeplikt

Det er viktig å merke seg at rv. 3/25-trafikken får forkjørsrett også på omkjøringsvegen.

 Myke trafikanter

Det blir lagt til rette for overgang for myke trafikanter over Næringsvegen ved Taigaen. Vi ber om at fotgjengere benytter denne overgangen.

 Bussholdeplass

Bussholdeplassen utenfor Myklegard flyttes til ny holdeplass bak Taigaen. Dette blir den faste holdeplassen for alle busser frem til åpningen av nye rv. 3/25 høsten 2020.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Arne Meland i Statens vegvesen: 928 88 883

Omkjøringsvegen bak Taigaen på Ånestad får forkjørsrett. Ill: Statens vegvesen

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)