Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

5 september

Trafikkomlegging på Tønset

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

Vest for Brenneriroa begynner det nye toplanskrysset mellom ny rv. 3 og rv. 25 å ta form.

Nå er brua over framtidig rv. 3 ferdig, og den 12. september legges rv. 25 over den nye brua. Trafikken ledes gjennom rundkjøringene, som når anlegget blir ferdig er en del av toplanskrysset. Fram til ny rv. 3 åpner neste høst er det kun anleggstrafikk som kjører ut fra og inn på rundkjøringene. I rundkjøringa vest for brua blir i tillegg Nervollgutua koblet inn på rundkjøringa.

Det er fremdeles en del arbeid som gjenstår langs rv. 25. Tilkoblingene til rv. 25 og gang- og sykkelvegen er midlertidig, og blir ferdigstilt senere.

I forbindelse med asfaltering inn mot dagens veg blir det manuell dirigering mellom kl 11-15 torsdag 05.09.

Skanska og Statens vegvesen beklager ulempene dette medfører, og ber trafikantene kjøre forsiktig og rette seg etter skilting og instruksjoner fra trafikkdirigentene.

 

1 Comment

 • Gunn Gustu

  kl 16:16 den 9. september 2019

  Hei.

  ber om at min innkjørsel ikke blir brukt som parkeringsplass.
  Synes de tar seg vel mye til rette uten å avtale på forhånd om det er greit.

  Mh.
  Gunn Gustu

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)