Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

13 september

Uønsket ferdsel på anleggsområdet

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

I senere tid har vi fått mange henvendelser fra våre sjåfører vedrørende uønsket ferdsel på anleggsområdet. Med uønsket ferdsel mener vi folk som ikke skal utføre jobb i prosjektet eller har gjennomgått nødvendig sikkerhetsopplæring for å ferdes på anlegget. Vi har hele tiden jobbet på spreng for å unngå at det skjer ulykker i forbindelse med anleggsaktivitetene, og vi ønsker fortsatt at tallet her skal være null ulykker. Vi har som mål å sikre adkomst til marka og vil derfor opprettholde turstiene gjennom byggeperioden og den nye vegen vil ikke være en total barriere mellom marka og beboere. Vi ber derfor dere som brukere av marka om  kun krysse anleggsområdet der hvor det er oppmerkede kryssingspunkt.

Det er viktig for oss å poengtere at ferdsel ute på anlegget uten nødvendig sikkerhetsopplæring er forbudt og forbundet med høy risiko. Store masseflyttingsmaskiner med store blindsoner og arbeidere som konsentrerer seg nøye om arbeidet som skal utføres. Våre maskinførere og ansatte blir derfor bekymret når de ser folk som beveger seg i linja uten tilstrekkelig verneutstyr og opplæring.
Samtidig så setter vi stor pris på deres tilbakemeldinger om andre forhold som er knyttet til anlegget. Vi minner om at dere kan kontakte oss via bloggen eller på rv3og25@skanska.no

Ønsker alle en riktig så fin helg,

Hilsen oss på rv.3/25

1 Comment

  • Morten

    kl 18:42 den 19. september 2019

    Hei!

    Etter stenging av krysningspunkter ifm lysløype Grindalsmoen mot Grundsetmarka, hvor kan det nå krysses?

    Slik informasjonen har blitt gitt nå har overgang plutselig blitt stengt i over 1 måned uten varsel, samt uten mulighet for å krysse på andre steder.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)