Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

30 september

Trafikkomlegginger 3. oktober

avatar

Karoline Celius

2 kommentarer

Rv. 3 ved Ådalsbruk

Fra natt til 3. oktober til 27. oktober blir rv. 3 stengt mellom Klevfoskrysset om nytt kryss på Ommangsvollen i forbindelse med bygging av nytt kryss på Ommangsvollen.

Omkjøring via fv. 241/1920 Brynsvegen, fv. 116/225 Haukstadvegen og fv. 231/1900 Kongsvegen. Ny veg over ny rv. 3 ved Ommangsvollen blir tatt i bruk som rv. 3 fra og med 3. oktober.

Omkjøringsruta er ikke tillatt for modulvogntog. For modulvogntog er det omkjøring via E6 Kolomoen – Åker og rv. 25 Åker – Ånestad.

Fra samme tidspunkt blir forbindelsen mellom rv. 3 og fv. 231/1900 Kongsvegen ved Ommangsvollen åpnet igjen.

Omkjøring Ådalsbruk

Rv. 3 og rv. 25 ved Ånestad:

Torsdag 3. oktober kl. 0900 tas ny trase for rv. 3 i bruk mellom Sigstad og Ånestad. Ny bru over framtidig rv. 3/25 i Ånestadkrysset, rundkjøringene i toplanskrysset og Ånestadvegen med adkomst til Ånestad næringsområde tas også i bruk.

Dagens rv. 3/25 får midlertidig tilkobling til rundkjøringa, og trafikken på rv. 25 legges tilbake i opprinnelig trase.

Bussholdeplass Myklegard vil fremdeles være i Næringsvegen, mellom Taigaen og Statens vegvesens byggherrekontor, og den østre, midlertidige rundkjøringa på Ånestad opprettholdes.

Med sterkt redusert trafikk vil ekspressbussene også stoppe i Næringsvegen, og midlertidig ekspressbusstopp fjernes.

Vegen bak Myklegard som til nå har vært i bruk som midlertidig omkjøringsveg, stenges for gjennomkjøring til rv. 25.

Ånestadvegen gjenopprettes samtidig som forkjørsveg.

Trafikkomlegging Ånestad

2 Comments

 • Kristen Olav Riddervold

  kl 19:22 den 30. september 2019

  På kartet over er rv.3 mellom Klevfoskrysset og Ommangsvollkrysset feilaktig angitt som Kongsvegen. Dette er sterkt forvirrende for de som ikke er lokalkjent.

 • Arne Meland

  kl 21:01 den 30. september 2019

  Hei.
  Rv. 3 sør for krysset ved Ommangsvollen er dessverre feilaktig kalt Kongsvegen i offisielle kartbaser.
  Melder dette inn til Kartverket.

  Hilsen Arne Meland, Statens vegvesen.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)