Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

3 oktober

Fremdrift på Ånestad Kontrollstasjon

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Oppføringen av Ånestad Kontrollstasjon er godt i gang. Arbeidene ble påbegynt i slutten av mai, der graving og betongarbeid har pågått i nesten tre måneder. Nå er to av tre etasjer ferdige, og vi begynner å se at bygget tar form. Massivtremontasjen pågår i disse dager for fullt og hele råbygget vil stå ferdig i løpet av uke 43. I samme uke vil tømmerarbeidene så vidt komme i gang, og vi planlegger med tett bygg i slutten av november.

Det har skjedd litt på fire måneder:

Oppstart kontrollstasjon 25.05.2019

Råbygg under oppføring 01.10.2019

Bygget er ca 1700 m2 og inneholder alle funksjoner Statens vegvesen trenger.

I første etasje består bygget av en lettbilhall og en tungbilhall med tilhørende kundemottak. Tungbilhallen har en 30 meter lang inspeksjonsgrav under gulvet som ble levert fra Tyskland. Denne ble montert 11.juni i år:

Heising av inspeksjonsgrav

Lett- og tungbilhall innehar funksjoner som akselvekt, bremsetester, løftebukk og traverskran.

Ellers i bygget er det kontorlokaler for Statens Vegvesen, kjøkken, møterom, kontrollrom, garderober og tekniske rom. I tillegg får bygget en takterrasse vendt mot sør.

Bygget oppføres av Skanska Norge AS, Region Bygg Midt-Nord og skal overtas av Statens vegvesen 01.07.20.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)