Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

30 oktober

Natt til torsdag 31. oktober legges trafikken over på ny vei

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

Til natten flyttes trafikken fra rv. 25 over på to av feltene i ny riksveg på strekningen. Dette er den første delen av ny rv. 3/25 som tas i bruk.

Det blir etablert midlertidig rundkjøring i krysset mellom rv. 25 og fv. 158/1834 Heimdalsvegen ved Ånestad bru. Dagens rv. 25 blir åpen fra rundkjøringen og vestover mot Kroksti, for trafikken på fv. 157/1832 Brandsrudvegen. Videre vestover blir vegen kun åpen for anleggstrafikk og adkomst til eiendommene.

På samme tidspunkt blir midlertidig rundkjøring vest for Myklegard fjernet, og lokalvegen bak Myklegard blir stengt for gjennomkjøring.

Fv. 157/1832 Magnhild Landheims veg mellom Kroksti og Segla bru blir gjenåpnet over nye Kroksti bru i løpet av et par uker.

Omkjøring blir skiltet. Vi ber trafikantene ta hensyn og følge skiltingen.

1 Comment

  • Henny

    kl 14:25 den 20. desember 2019

    Er det noen oppdatert dato på når Magnhild landheims veg vil bli åpnet?

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)