Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

20 november

I går støpte vi Doksrud bru, den største støpen hittil på rv.3/25

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Tidlig tirsdag morgen startet støpen på Doksbrud bru som er den største hittil i rv.3/25 prosjektet. Doksrud Bru krysser Fura i Løten kommune nordøst for Brenneriroa. Brua er den lengste og mest omfattende i dette prosjektet og det har medgått mange arbeidstimer for å få alt klart til støp. Utgravingen til de 4 bruaksene startet seint i vinter og vi støpte fundamentene til akse 2 og 3 før påske for å sikre at vannstanden i Fura ikke ble for høy mhp snøsmelting.

Kl 04:30 tirsdag startet 6 av våre fagarbeidere opp med fjerning av snøseil og forberedte mottak av fersk betong. Kl 05:00 braket det løs og den første leveransen var på plass. Kl 07:00 var det «alle mann til pumpene» og slik gikk det gjennom dagen og ut i de sene nattestimer. Kl 02:00 natt til onsdag var vi i mål og kunne puste lettet ut.

Fornøyde gutter etter at siste m3 var støpt på østsiden av brua. Foto: Skanska

På brudekket har det medgått 288 tonn med armeringsjern og etter å ha telt opp alle lass fra betongleveransen i går endte det tilslutt på 1268 m3 med betong. For at en slik konstruksjon skal bli reist kreves det hele 9600 m3 med cuplok reis. Det er reisen som sørger for bæring av konstruksjonen frem til betongen er herdet. Det er midlertidig brukt 250t med stål under brudekket som skal fjernes samtidig med reisen. Doksrud bru er totalt 72 m lang og det ble kontinuerlig støpt fra begge sider i 21 timer. Det ble kjørt betong både fra batongfabrikken i Elverum og Hamar. Freddy Fredriksen som var ansvarlig for støpen hos Skanska sier han er godt fornøyd med resultatet: «Støpen gikk som planlagt og vi var heldige som fikk mildvær. På denne tiden av året kunne det ha vært -10 grader og da blir en slik støp mere krevende for å sikre at kvaliteten blir bra. Alt i alt, nok en vellykket støp i prosjektet.»

Foto: Skanska

Foto: Skanska

Foto: Skanska

Doksrud bru var den nest siste brustøpen i prosjektet. 3 desember står Årsrudhagan, som ligger langs eks. rv.25, for tur. Dette er en noe mindre støp på omlag 1140 m3. Dette vil være den siste brua i prosjektet. Kjurrudalen faunapassasje vil være den siste konstruksjonen og her er fundamentene klare. Forskalingsvognen som ble brukt på Smedbakken vil bli gjenbrukt og står nå klar etter at den ble slept gjennom den nye veilinja i forrige uke.

Foto: Skanska

Nå står vinteren for tur og vi håper, sett fra et produksjonsperspektiv, at den blir snill!

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)