Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

17 mars

Videre arbeider på rv.3/25 i en krevende situasjon

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Som mange vet preges hele nasjonen av Koronaviruset som nå herjer over det ganske land. Anleggsarbeidene fortsetter på rv.3/25, men det er selvsagt under de forutsetninger som ligger til grunn fra helsemyndighetene.

Situasjonen gjør det krevende å drive rasjonelt anleggsarbeid. Strenge tiltak er iverksatt for å sikre at en eventuell smitte ikke spres i prosjektet eller til omgivelsene. Ved en eventuell smitte i prosjektet vil vi ta kontakt med helsemyndighetene for å sikre at dette blir håndtert på rett måte.
Vi følger situasjonen tett og sammen med Skanska Norge sentralt gis det daglig informasjon til de ansatte om hvordan de skal forholde seg til koronaviruset og hva hver enkelt må gjøre for å hindre spredning.

Det er en usikker tid i vente og vi som alle andre må evaluere situasjonen fra dag til dag.
Vårt mål er å verne om de som jobber i og tett på prosjektet. Forholdene legges til rette for en trygg og sikker arbeidshverdag på anlegget. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig og si noe om konsekvensene, men det er utfodringer knyttet til en slik krise. Noe av vår arbeidskraft sitter i karantene grunnet stengte grenser eller har fått forbud om å reise ut fra hjemkommunen de bor i.

Som sagt så evalueres situasjonen fortløpende, men foreløpig er det drift på 3/25 både i Løten og Elverum.

Vi håper alle tar vare på hverandre i tiden som kommer og følger veiledningen fra helsemyndighetene. Tilslutt er det veldig gledelig å oppleve at det er mange på prosjektet som er villig til å ta i et ekstra tak i en ekstremt krevende situasjon for prosjektet, SVV , Hedmarksvegen  og Skanska Norge, samtidig som det er krevende for oss alle og for våre familier. Det er nå vi virkelig får vist hva vi er lagd av og er i stand til å prestere sammen som et team!

Hilsen oss på Ånestad

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)