Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

30 mars

Et lite tilbakeblikk

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi er inne i en tid hvor store deler av samfunnet er satt på vent, det er en veldig tøff tid for mange mennesker og deres familier. Samtidig er vi glade for at vi fortsatt kan bygge veg i Løten og Elverum. Situasjonen rundt Corona-viruset preger prosjektet og alle som er involvert. Mange hensyn og ta på flere arenaer. Teamet vårt som består av Statens Vegvesen, Hedmarksvegen AS og Skanska Norge, har lagt ned en enorm innsats og vist en stå-på vilje for å fortsette mot et mål som vi har jobbet for lenge. Vi er også glade for at våre underentreprenører og leverandører gjør det de kan for holde hjulene i gang.

Nedenfor har jeg samlet et lite utvalg bilder som oppsummerer den tiden vi har vært her på Ånestad. Det er drøye to år siden vi skrev kontrakt med Statens Vegvesen om bygging av ny rv.3/25 mellom Løten og Elverum. Tiden på Løten og i Elverum går raskt i takt med produksjonen.

Oppstart i grundsetmarka juni 2018.

Grundsetmarka juni 2018

Oppstart Skansen bru ved Åkroken, oktober 2018. Her er det bygd ny bru over Terningåa med tilrettelagte turmuligheter.

Legging av 2000mm rør ved Svingen rasteplass. Rørene ligger under ny og gammel veg og knytter bekkene sammen til Vesle-Øksna.

Her trener vi på beredskap. Gravemaskin har kommet i kontakt med høyspent i luft. Et godt samarbeid med MHBR og AMK.

Masseutskifting på Fuglset november 2018

Dosing og komprimering av svartskiferholdig morene på Tønset. Dette har vært et viktig miljøtiltak for prosjektet og har redusert transport av masser med over 60.000 km

Støping av akse 4 på Doksrud bru, mars 2019

Støping av dekke på Skansen bru, mars 2019

Første limtrebru montert, Kjeldsrudvegen mai 2019

Oppstart Ånestad kontrostasjon mai 2019. Her senkes innspeksjonsgrava som er plassert i kontrohallen inne på stasjonen.

Asfalt Ommangsvollen juni 2019, nøyaktig et år etter vi startet anleggsarbeidene.

Arbeid med kantstein og Kakkhella bru i bakgrunnen, juni 2019

Sommeren 2019 var hektisk, det var mange maskiner i sving samtidig. Her er det 12 enheter i gang på Ebru.

«Påskeegg» på Kroksti, kalkbolle som de også blir kalt. Finnes i morenelaget mange steder i Løten.

Dette er et veldig lite utvalg av tiden vi har vært her. Vi får komme tilbake til en del 2 og flere bilder senere.

Ønsker alle naboer, interessenter og lesere en fin uke. Håper alle tar vare på hverandre og har høyt fokus på å forebygge smitte, det gjør vi!

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)