Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

Category Archives: Trafikkavvikling

23 oktober

Trafikkomlegging Ånestad fra 25. oktober 2018

avatar

Karoline Celius

2 kommentarer

Krysset rv. 3/25 og fv. 168 Østrovegen stenges permanent fra torsdag 25. oktober 2018.

Omkjøingen vil bli skiltet og trafikk til og fra Østroa og Rokosjøen må følge den nye vegen mellom Østrovegen og rv.3 ved Sigstad. Når krysset ved Ånestad står ferdig vil trafikken bli ledet inn på dette. Omkjøringen vil være en mellomfase slik at man får plass til å ferdigstille Ånestadkrysset som åpnes for trafikk september 2019.

Det vil som før være mye anleggstrafikk i området. Vi ber derfor alle trafikanter om å være oppmerksomme og ta hensyn til skiltingen samt inn- og utkjøringer fra anleggsområdet.

Omkjøring krysset rv. 3/25 og fv. 168 Østrovegen

For mer informasjon se Statens Vegvesen sine sider

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum

 

19 oktober

Rv. 3 i Løten stenges 20.-22. oktober

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Rv. 3 i Løten Kommune må stenges helgen 20.-22. oktober grunnet utvidelse av vegen og arbeider med Løken driftsbru.

Arbeidene vil pågå fra lørdag 20. oktober kl 07:00 og avsluttes mandag 22. oktober kl 06:00.

Omkjøring skiltes lokalt via fv. 116 Haukstadvegen, fv. 241 Ådalsbrukvegen/ Brynsvegen og fv. 231 Kongsvegen. Modulvogntog tillates ikke å kjøre omkjøringsvegen.

Vogntog oppfordres til å kjøre om rv. 25 Åkersvikakrysset og E6.

Omkjøring Rv. 3

Klikk deg inn på linken til Statens Vegvesen for mer informasjon

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum/Nyhetsarkiv/rv.3-i-loten-stenges-helgen-20.22.oktober