Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

Kontakt

Prosjektadministrasjon

Prosjektorganisasjonen er lokalisert i riggen vår som ligger ved Ånestad, hvor Rv. 3 og Rv. 25 møter hverandre.

Ånestadvegen 4, 2340 Løten

Alle spørsmål om fremdrift, arbeidsoperasjoner og trafikkavvikling kan sendes til:

rv3og25@skanska.no

Du kan også ringe en av oss om du lurer på noe:

Karoline Celius; HMS/ ytre-miljø-rådgiver: 92 25 97 27

Jon Mikkel Haugen; nabokontakt: 48 60 79 26

Ketil Sand, prosjektsjef; 92 25 10 40

Andreas Skrunes, prosjektleder; 90 50 32 18

Mediehenvendelser

Statens Vegvesen håndterer mediehenvendelser om prosjektet.

Taale Stensbye, prosjektleder, Statens vegvesen: 900 43 443 taale.stensbye@vegvesen.no

Erik Larsstuen, kommunikasjonsrådgiver, Statens vegvesen: 958 42 248 erik.larsstuen@vegvesen.no