Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

3 februar

Åpen dag tirsdag 4. februar

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi inviterer til åpen dag tirsdag 4. februar i SVV sine lokaler, Næringsvegen 2, 2340 Løten (bak Taigaen).  Informasjon om prosjektet vil bli gitt og det er åpent for spørsmål. Representanter fra Skanska, Hedmarksvegen og Statens vegvesen vil være tilstede.

Dørene åpner kl 16:00 og det vil bli gitt felles informasjon fra kl 17:00. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Vel møtt!

20 desember

En liten julehilsen

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

For nøyaktig 1 år siden oppsummerte jeg det første halvåret på Løten, med ord som; samarbeid, sikker bygging, sammensveiset godt team og hardt arbeid.

Når jeg i dag ser til tilbake på året oppfatter jeg at vi har oppnådd og opplevd alt dette. Jeg er veldig stolt av arbeidet som er utført av vår egen organisasjon som er sammensatt av ansatte i Skanska Norge og vårt datterselskap Vassbakk & Stol.

Vi er nå om lag 75 % ferdig med prosjektet, som betyr at vi har utført over 50 % i år, men samtidig gjenstår det en stor jobb fram til ferdigstillelse.

Dette betyr også at det er lagt et solid grunnlag for å åpne vegen før planlagt dato 1 november. Åpningsdato blir bestemt medio februar 2020, men det klart at åpningen blir i perioden aug. til sept. 2020. Rett og slett imponerende!

Statens vegvesen har gitt klare tilbakemeldinger om at de er svært fornøyde og imponerte over det vi gjør. Det er noe alle skal ta med seg inn i julen.

En stor takk også til Statens vegvesen, Hedmarksvegen, berørte grunneiere og naboer som ikke bare med ord men også handling bidrar til at dette blir et bra prosjekt, hvor bra er på mange måter opp til oss selv å bestemme.

Fra 20 desember tar vi en velfortjent juleferie og starter opp igjen 2 januar til en lang innspurt fram til åpning. Vi vil oppdatere bloggen vår med nyheter allerede tidlig i januar!

Med det ønskes alle en god jul og et godt nytt år.

Mvh

Ketil Sand
Prosjektleder

2 desember

Åpen dag tirsdag 3. desember

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi tar et siste infomøte og inviterer til åpen dag før jul. Møtet blir som vanlig avholdt i Statens vegvesen sine lokaler i Næringsvegen 2, 2340 Løten. (bak Taigaen)

Felles informasjon vil bli gitt fra kl 17:00. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Vel møtt!

20 november

I går støpte vi Doksrud bru, den største støpen hittil på rv.3/25

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Tidlig tirsdag morgen startet støpen på Doksbrud bru som er den største hittil i rv.3/25 prosjektet. Doksrud Bru krysser Fura i Løten kommune nordøst for Brenneriroa. Brua er den lengste og mest omfattende i dette prosjektet og det har medgått mange arbeidstimer for å få alt klart til støp. Utgravingen til de 4 bruaksene startet seint i vinter og vi støpte fundamentene til akse 2 og 3 før påske for å sikre at vannstanden i Fura ikke ble for høy mhp snøsmelting.

Kl 04:30 tirsdag startet 6 av våre fagarbeidere opp med fjerning av snøseil og forberedte mottak av fersk betong. Kl 05:00 braket det løs og den første leveransen var på plass. Kl 07:00 var det «alle mann til pumpene» og slik gikk det gjennom dagen og ut i de sene nattestimer. Kl 02:00 natt til onsdag var vi i mål og kunne puste lettet ut.

Fornøyde gutter etter at siste m3 var støpt på østsiden av brua. Foto: Skanska

På brudekket har det medgått 288 tonn med armeringsjern og etter å ha telt opp alle lass fra betongleveransen i går endte det tilslutt på 1268 m3 med betong. For at en slik konstruksjon skal bli reist kreves det hele 9600 m3 med cuplok reis. Det er reisen som sørger for bæring av konstruksjonen frem til betongen er herdet. Det er midlertidig brukt 250t med stål under brudekket som skal fjernes samtidig med reisen. Doksrud bru er totalt 72 m lang og det ble kontinuerlig støpt fra begge sider i 21 timer. Det ble kjørt betong både fra batongfabrikken i Elverum og Hamar. Freddy Fredriksen som var ansvarlig for støpen hos Skanska sier han er godt fornøyd med resultatet: «Støpen gikk som planlagt og vi var heldige som fikk mildvær. På denne tiden av året kunne det ha vært -10 grader og da blir en slik støp mere krevende for å sikre at kvaliteten blir bra. Alt i alt, nok en vellykket støp i prosjektet.»

Foto: Skanska

Foto: Skanska

Foto: Skanska

Doksrud bru var den nest siste brustøpen i prosjektet. 3 desember står Årsrudhagan, som ligger langs eks. rv.25, for tur. Dette er en noe mindre støp på omlag 1140 m3. Dette vil være den siste brua i prosjektet. Kjurrudalen faunapassasje vil være den siste konstruksjonen og her er fundamentene klare. Forskalingsvognen som ble brukt på Smedbakken vil bli gjenbrukt og står nå klar etter at den ble slept gjennom den nye veilinja i forrige uke.

Foto: Skanska

Nå står vinteren for tur og vi håper, sett fra et produksjonsperspektiv, at den blir snill!

4 november

Åpen dag tirsdag 5. november

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det inviteres igjen til åpen dag på Ånestad første tirsdag i november.
Fra kl 17:00 vil det bli gitt felles informasjon om prosjektet. Spørsmål vil bli besvart og representanter fra Hedmarksvegen, Skanska og Statens vegvesen vil være tilstede.
Videre vil det orienteres om prosjektene Veenskrysset og Elsgtua – Foseid (rv.3 Elverum).

Dørene åpner som vanlig kl 16:00 og alle er velkomne. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Vel møtt!

30 oktober

Natt til torsdag 31. oktober legges trafikken over på ny vei

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

Til natten flyttes trafikken fra rv. 25 over på to av feltene i ny riksveg på strekningen. Dette er den første delen av ny rv. 3/25 som tas i bruk.

Det blir etablert midlertidig rundkjøring i krysset mellom rv. 25 og fv. 158/1834 Heimdalsvegen ved Ånestad bru. Dagens rv. 25 blir åpen fra rundkjøringen og vestover mot Kroksti, for trafikken på fv. 157/1832 Brandsrudvegen. Videre vestover blir vegen kun åpen for anleggstrafikk og adkomst til eiendommene.

På samme tidspunkt blir midlertidig rundkjøring vest for Myklegard fjernet, og lokalvegen bak Myklegard blir stengt for gjennomkjøring.

Fv. 157/1832 Magnhild Landheims veg mellom Kroksti og Segla bru blir gjenåpnet over nye Kroksti bru i løpet av et par uker.

Omkjøring blir skiltet. Vi ber trafikantene ta hensyn og følge skiltingen.

10 oktober

Til vinteren kan du gå på ski over denne brua

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vinteren har allerede vært innom på besøk og heldigvis så er «skibrua» i Grundsetmarka nesten klar. I løpet av denne uken vil vi bli ferdige med maskinarbeid inntil brua og få lagt asfaltdekke over. I løpet av neste uke vil vi sørge for at turgåere i Grundsetmarka kan ta i bruk brua og krysse anlegget på en trygg og sikker måte.
Vi vet at denne kryssingen har vært viktig for dere som bor i nærområde og som bruker Grundsetmarka aktivt. Det har vært noen måneder med flytting av kryssingspunkt frem og tilbake, men vi er glade for at dere holder ut og viser ansvar. Vi får aldri sagt dette nok, men sikkerheten deres og til våres arbeidere er det aller viktigste.

Vi kan ikke garantere for snø til vinteren, men vi kan garantere for en veldig flott bru som er klar til skisesongen!

Storkjennmyra overgangsbru. Foto: Skanska

Storkjennmyra overgangsbru. Foto: Skanska

 

 

 

3 oktober

Fremdrift på Ånestad Kontrollstasjon

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Oppføringen av Ånestad Kontrollstasjon er godt i gang. Arbeidene ble påbegynt i slutten av mai, der graving og betongarbeid har pågått i nesten tre måneder. Nå er to av tre etasjer ferdige, og vi begynner å se at bygget tar form. Massivtremontasjen pågår i disse dager for fullt og hele råbygget vil stå ferdig i løpet av uke 43. I samme uke vil tømmerarbeidene så vidt komme i gang, og vi planlegger med tett bygg i slutten av november.

Det har skjedd litt på fire måneder:

Oppstart kontrollstasjon 25.05.2019

Råbygg under oppføring 01.10.2019

Bygget er ca 1700 m2 og inneholder alle funksjoner Statens vegvesen trenger.

I første etasje består bygget av en lettbilhall og en tungbilhall med tilhørende kundemottak. Tungbilhallen har en 30 meter lang inspeksjonsgrav under gulvet som ble levert fra Tyskland. Denne ble montert 11.juni i år:

Heising av inspeksjonsgrav

Lett- og tungbilhall innehar funksjoner som akselvekt, bremsetester, løftebukk og traverskran.

Ellers i bygget er det kontorlokaler for Statens Vegvesen, kjøkken, møterom, kontrollrom, garderober og tekniske rom. I tillegg får bygget en takterrasse vendt mot sør.

Bygget oppføres av Skanska Norge AS, Region Bygg Midt-Nord og skal overtas av Statens vegvesen 01.07.20.

2 oktober

110.000 tonn med asfalt og 20 020m3 med betong

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I sist uke markerte vi en ny milepel i prosjektet. Vi hadde passert 100.000 tonn med asfalt i midten av september. Og for dere som er observante så ser dere at vi har lagt 10 000 tonn til siden da. Dronefilmen som vi la ut i begynnelsen av juni viste et anlegg med noen svartlagte partier. Nå begynner hovedlinja og bli hel ved og det er ikke mye som gjenstår for at det er gjennomgående svart dekke mellom Løten og Elverum. Det skal sies at det jobbes på spreng for å få kryssområder ferdig til omlegginger slik at trafikken skal gå så smertefritt som overhode mulig. Så må vi jo ikke glemme at dette er et anleggsområde så redusert hastighet og noen ekstra svinger her og der vil forekomme.

Men, selvom det svarte asfaltdekke blir dominerende i dronefilmen så skal vi ikke glemme de konstruksjonene som skal og har blitt reist. Fordelt på 28 konstruksjoner er det tilsammen støpt 20 020m3 med betong og levert 4600 tonn med armeringsjern til prosjektet. Og da gjenstår fortsatt 2 konstruksjoner inkludert en stor faunapassasje. For at alle disse konstruksjonene skal komme på plass så er det brukt mange spiker og slått mange hammerslag. 33 907m2 med forskaling er bygget, og for å sette det i perspektiv så kan vi sammenlikne dette med overflaten på nesten 5 fotballbaner(!)

Nå gjenstår det bare at værgudene er på lag og at vi får gjort så mye som mulig før snøen legger seg for vinterhalvåret. Desto mer arbeid som blir gjort før kulden og vinteren setter inn desto enklere vil det bli å ferdigstille prosjektet i 2020.

Klikk på bildet for å se den nyeste dronefilmen av anlegget.

Illustrasjon: dronefilm, Skanska

30 september

Trafikkomlegginger 3. oktober

avatar

Karoline Celius

2 kommentarer

Rv. 3 ved Ådalsbruk

Fra natt til 3. oktober til 27. oktober blir rv. 3 stengt mellom Klevfoskrysset om nytt kryss på Ommangsvollen i forbindelse med bygging av nytt kryss på Ommangsvollen.

Omkjøring via fv. 241/1920 Brynsvegen, fv. 116/225 Haukstadvegen og fv. 231/1900 Kongsvegen. Ny veg over ny rv. 3 ved Ommangsvollen blir tatt i bruk som rv. 3 fra og med 3. oktober.

Omkjøringsruta er ikke tillatt for modulvogntog. For modulvogntog er det omkjøring via E6 Kolomoen – Åker og rv. 25 Åker – Ånestad.

Fra samme tidspunkt blir forbindelsen mellom rv. 3 og fv. 231/1900 Kongsvegen ved Ommangsvollen åpnet igjen.

Omkjøring Ådalsbruk

Rv. 3 og rv. 25 ved Ånestad:

Torsdag 3. oktober kl. 0900 tas ny trase for rv. 3 i bruk mellom Sigstad og Ånestad. Ny bru over framtidig rv. 3/25 i Ånestadkrysset, rundkjøringene i toplanskrysset og Ånestadvegen med adkomst til Ånestad næringsområde tas også i bruk.

Dagens rv. 3/25 får midlertidig tilkobling til rundkjøringa, og trafikken på rv. 25 legges tilbake i opprinnelig trase.

Bussholdeplass Myklegard vil fremdeles være i Næringsvegen, mellom Taigaen og Statens vegvesens byggherrekontor, og den østre, midlertidige rundkjøringa på Ånestad opprettholdes.

Med sterkt redusert trafikk vil ekspressbussene også stoppe i Næringsvegen, og midlertidig ekspressbusstopp fjernes.

Vegen bak Myklegard som til nå har vært i bruk som midlertidig omkjøringsveg, stenges for gjennomkjøring til rv. 25.

Ånestadvegen gjenopprettes samtidig som forkjørsveg.

Trafikkomlegging Ånestad