Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

30 mai

Åpen dag tirsdag 4. juni

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Her kommer en liten påminnelse om åpen dag som arrangeres første tirsdag i hver måned. Åpen dag er et møte som avholdes hos Statens vegvesen hvor Skanska og Hedmarksvegen AS stiller med representanter. Det vil bli gitt kort info om status på fremdrift i prosjektet og mulighet for å stille spørsmål til representantene.
Dørene er åpne fra kl 16:00-19:00, og det vil bli gitt felles informasjon fra kl 17:00. Lokasjon er som tidligere i SVV sin kontorrigg på Ånestad, Næringsvegen 2, 2340 Løten.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, vel møtt!

 

24 mai

Byggingen av Smedbakken faunapassasje er i full gang

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Like vest for Ebru i Løten kommune bygger vi nå 1 av 2 store faunapassasjer i prosjektet. Faunapassasjer bygges med tanke på viltet og deres trekk og beiteområder. En viktig del av elgens naturlige trekkområder lokalt er mellom Rokosjøen i Løten Kommune og nordover i Hedmark og Oppland.
Smedbakken faunaassasje har en total lengde på 97,4m og en innvendig bredde på 33m. Det er nå bygget en forskalingsvogn som etappevis flyttes fremover etter hvert som deler av konstruksjonen blir støpt.

Ferdig montert forskalingsvogn. Arbeider med forskaling av dekket pågår.

Det skal armeres og legges 515 tonn med armeringsstål og støpes 2900m3 med betong fordelt på hele konstruksjoneen.

Taale Stensbye, prosjektleder i Statens Vegvesen, er lokalkjent i området og forteller om viltets trekkområder.

Vi oppdaterer bloggen med et nytt innlegg når støpingen er i gang. Faunapassajsen skal stå ferdig ila høsten 2019.

Ønsker alle lesere en god helg!

 

22 mai

Rv.3/25 vant internasjonal OPS-pris

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

En internasjonal jury har utropt Rv3/25 Løten-Elverum til fjorårets beste transportprosjekt gjennomført etter OPS-modellen.

Både i Skanska, Hedmarksvegen AS og i Statens Vegvesen er man glad for anerkjennelsen denne prisen gir

Dette er et prosjekt som vil kunne måle seg med hvilken som helst vegbygging hva angår fremdrift og kostnadseffektivitet, sa prosjektleder i Statens Vegvesen Taale Stensbye, ved signeringen. Ståle Rød, Administrerende direktør i Skanska Norge AS, bekrefter at uttalelsene fra kontraktssigneringen står fortsatt; Det er god fremdrift i prosjektet og fortsatt god dialog mellom oss og Statens Vegvesen. De forberedelsene som var gjort i tilbudsfasen har lagt et godt grunnlag for prosjektet. Jeg er trygg på at vi skal åpne vegen til avtalt tid.

15 mai

Nytt kjøremønster fra onsdag 22. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi legger om trafikken på ny veg ved Lundgård kulvert onsdag 22.mai. I perioden frem til dette vil det pågå arbeider langs eksisterende rv.3/25 med legging av asfalt og vegmerking. Hastigheten er satt ned til 50 km/t forbi anleggsområdet og vi ber alle trafikanter være oppmerksomme for anleggstrafikk.

Utlegging av asfalt ved Lundgård kulvert

Når asfalten skal skjøtes i begge retninger med eksisterende rv.3/25 vil det tidvis bli manuell dirigering og kortere stans i inntil 20 minutter må påregnes.

Dette gjelder for perioden:

  • Torsdag kveld 16. og natt til fredag 17. mai
  • Mandag kveld 20. og natt til tirsdag 21. mai
  • Tirsdag kveld 21. og natt til onsdag 22. mai

Asfaltarbeidene er i gang på midtre del av strekningen

Nytt kjøremønster vil være operativt fra onsdag 22.mai. Følg skiltingen og kjør forsiktig.

14 mai

Den første limtrebrua er på plass i Kjeldsrudvegen

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Mandag ble den første limtrebrua i prosjektet montert på vårt anlegg ved Kjeldsrudvegen. Brua er 1 av totalt 8 limtrebruer i prosjektet og krysser nye rv.3/25 i Løten kommune.

Limtrebru ferdig montert i Kjeldsrudvegen

I april var vi på besk hos Moelven Limtre som er vår leverandør av limtrebruer i prosjektet. Du kan lese mer om vårt besøk i Moelv her. Det er flere gode grunner til å velge trebruer da de er gunstige for miljøet. Denne brua består av totalt 250 m3 med limtre som i utgangspunktet kommer fra lokale skoger på Østlandet. Miljøgevinsten er fangst av 250t co2 og det sparer miljøet for ytterligere 250t co2 i forhold til en betong eller stålkonstruksjon.

Heising og montering av buer

Brua er totalt 60m lang og 9m bred.

Brudekket sett undenfra

Med oss på monteringen var også lokalavisene Hamar Arbeiderblad og Østlendingen.

Vi gleder oss til å montere flere av disse bruene, de gjør seg virkelig godt i terrenget!

8 mai

Stenging for gjennomgående trafikk på Kjelsrudvegen 13. og 14. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I forbindelse med montering av limtrebuer på ny bru på Kjelsrudvegen vil vegen bli stengt for gjennomkjøring i anleggsområdet i perioden 13. og 14. mai. Dette gjøres da disse arbeidende vil utgjøre en for stor risiko for passerende trafikk. Vi beklager ulempen dette medfører. Ta kontakt med Skanska på tlf: 48607926 ved spørsmål om dette.

Illustrasjon: Kjeldsrudvegen stengt 13. og 14. mai

 

6 mai

Nytt kjøremønster på Rv.3 ved Ommangsvollen i Løten

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det skal asfalteres for omkjøringsvei på Ommangsvollen torsdag og fredag uke 19 (09-10.05). Korte stopp må påberegnes når asfalt skal tilpasses mot eksisterende Rv.3 i begge ender.

Nytt kjøremønster settes i drift Tirsdag 14.05.2019

Omkjøringsveien blir på ca 400m fra krysset hvor Kongsvegen treffer Rv.3 og retning mot Løten. Veien blir liggende på østsiden av dagens Rv.3.

Bakgrunnen for omleggingen er å frigjøre plass på innsiden for å ferdigstille bru og områder rundt krysset på Ommangsvollen.

 

 

3 mai

Trafikkomlegging ved Svingen natt til 7. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Rv.3 vil bli midlertidig lagt om for å gjøre plass til masseutskifting og påkobling av ny veg ved Svingen rasteplass og til Skråvegen. Vegen legges om i første omgang natt til 7. mai.
Det vil bli skiltet i omkjøringen og vi ber alle trafikanter om å være opmerksomme om de kjører forbi anleggsområdet i tidsperioden hvor omleggingen pågår.

29 april

Åpen dag tirsdag 7. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Som tidligere måneder så arrangeres det åpen dag hos Statens vegvesen på Ånestad tirsdag 7. mai. Vi åpner dørene kl 16:00 og avslutter kl 19:00. Felles informasjon og en presentasjon av prosjektet vil være fra kl 17:00 til kl 18:00. Tiden før og etter felles info vil det være tid til en prat med representanter fra Statens vegvesen, Skanska og Hedmarksvegen AS.

Møtet blir avholdt i lokalene til SVV i Næringsvegen 2, 2340 Løten. (bak Taigaen)

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Vi ses!

17 april

God påske fra oss på rv.3/25

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

Nok et kvartal er lagt bak oss på Ånestad med bygging av ny Rv.3/ rv. 25 Løten Elverum. Vinteren har vært bra og vi opplever en tidlig vår med godt vær. Det er gledelig at forholdet til  trafikanter, naboer og kommuner fortsatt er veldig godt, samtidig som vi har videreført det gode forholdet til Statens vegvesens og Hedmarksvegens organisasjoner. For oss er det sentrale å fortsette byggingen på en sikker og effektiv måte samtidig som ulemper for alle berørte minimeres og vi unngår skader på ytre miljø. Dette føler vi at vi har fått til!

Det er ingen tvil om at Statens vegvesen og Hedmarksvegen gjør sitt ytterste for å bistå oss i dette.

Så er jeg fortsatt stolt av engasjementet og det arbeidet som gjøres i vår egen organisasjon som er sammensatt av ansatte i Skanska Norge, vårt heleide datterselskap Vassbakk & Stol og flere  underentreprenører som etter hvert blir med oss. Vi er en stor organisasjon som omfatter  maskinførere, grunnarbeidere, betongarbeidere, alle spesialfunksjoner og funksjonærer i forskjellige roller; alle bidrar til et vellykket prosjekt!

Da er det avslutningsvis bare å ønske alle en riktig god påske!

Mvh