Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

30 januar

Åpen dag tirsdag 5. februar

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi avholder åpen dag sammen med Statens Vegvesen og Hedmarksvegen førstkommende tirsdag. Dørene åpner kl 16:00 og felles info vil være fra kl 17:00. Det vil være mulighet for å stille spørsmål til SVV, Hedmarksvegen og Skanska om ønskelig. Del gjerne saken videre med andre som kan være interessert i og vite mer om prosjektet. Møtet finner som tidligere sted på riggen til SVV bak Myklegard på Ånestad, enkel servering.

Vel møtt!

24 januar

Godt i gang med konstruksjoner

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi er godt i gang med bygging for flere av konstruksjonene våre. Det foregår arbeid parallelt på til sammen 10 konstruksjoner og 2 av dem er tilnærmet ferdige. En av dem er Lundgård kulvert som ligger langs eksisterende rv.3/25 og grenser mellom Løten og Elverum kommuner. Kulverten er godt synlig fra dagens rv.3/25.

Lundgård kulvert november 2018

Lundgård kulvert januar 2019

På Ommangsvollen har vi støpt ferdig brua som krysser Fura og som ligger helt i sørenden av prosjektet. Ved hjelp av en tør sommer fikk vi støpt ferdig fundamenter i tide før vannføringen i Fura ble for stor. Brudekket er ferdig støpt og det jobbes med demontering av forskaling og reisverk.

Ommangsvollen bru ved Fura

Fremtidig Skansen bru som krysser Terningåa like vest for Grindalsmoen er også godt i gang. Fundamentering og støping av bæresøylene er ferdig og nå bygges resien som gjør at vi kan støpe brudekket.

Skansen bru som bygges over Terningåa

Det skal også reises mange limtrebruer i prosjektet. Fundamenter og grunnarbeidene for disse er også startet opp på flere steder langs hele prosjektet. Vi starer opp med 3 konstruksjoner til i løpet av februar.

18 januar

Stenging av Brandsrudvegen lørdag 19. januar

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Fv.157 Brandsrudvegen i krysset med rv.25 må stenges lørdag 19. januar fra kl 0800-2400. Det skal graves og legges nye kabler i området. Vegen vil være stengt fra krysset og 50 meter nordover.
Ingen private husstander vil bli berørt da omkjøring via fv.158 er mulig.

Stenging av fv.157 Brandsrudvegen lørdag 19. januar

Kjør forsiktig!

9 januar

Gang- og sykkelveg ved Ommangsvollen stenges fredag 11.01.2019

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Grunnet anleggsarbeider ved Ommangsvollen og etablering av ny bru over Fura blir vi nødt til å stenge gang- og sykkelvegen frem til anleggsåpning i november 2020. Dette er helt nødvendig for at sikkerheten til 3dje person skal ivaretas. Gangvegen stenges vest for Kongsvegen 950 og stopper ved eiendommene Kongsvegen 930-940 som allerede er innløst i forbindelse med bygging av ny rv.3/25. Det vil ikke være noen hindring for busstopp, skoleveg eller annen trafikk at denne strekningen blir stengt frem til vegåpning i 2020.

Ill: Oversiktsbilde Ommangsvollen

7 januar

Veteran fikk oppfylt anleggsdrøm

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Paul Hemstad (snart 90) fikk drømmepresang til jul av sin datter. Han fikk besøke Skanskas prosjekt på RV3/25 Løten – Elverum. – Dette var moro, og hvis helsa holder, skal jeg kjøre bil på den nye riksveien når den er ferdig.

Tidlig i desember banket det på døra til Skanskas kontorrigg på Løten. Utenfor stod en blid dame med et litt uvanlig ønske.

– Hver gang vi kjører forbi prosjektet sier pappa at det hadde vært moro å fått kjørt igjennom anleggsområdet, slik at vi kunne sett hvor langt de har kommet og hva de driver med, sier Rita Mariann Sætre, datter av veiveteranen som fredag fikk være med på omvising av prosjektet.

Paul Hemstad hadde mange spørsmål til prosjektsjef, Ketil Sand, da de kjørte gjennom anleggsområdet. Foto: Merete N. Netteland

Et ønske oppfylt

Med hjelp fra prosjektsjef Ketil Sand, fikk Paul drømmepresangen under juletreet.

Paul forteller hvor takknemlig han var for julegaven han fikk, og uttrykker stor iver for hva han nå skulle få være med på. Etter verneutstyret var på, hoppet 90-åringen inn i bilen sammen med prosjektsjefen og HMS-lederen, mer enn klar for omvisning.

Underveis stilte den entusiastiske pensjonisten mange spørsmål om prosjektet og arbeidet. Han var imponert over omfanget og teknologien.

– Det er jo helt utrolig, utbryter Paul når han får se gravemaskina på 90 tonn i byggegropa, som er den største graveren på prosjektet.

Veiarbeid i blodet

Som 18-åring ble Paul bussjåfør. Samtidig drømte han om å drive med veiarbeid, akkurat som sin far og bestefar hadde gjort før han. I 1959 kom det bussjåføren for øret, at Statens Vegvesen hadde kjøpt inn en veihøvel som de visstnok skulle teste ut i ett års tid. Uten noen erfaring benyttet Paul sjansen til å spørre om han kunne være fører av den store maskina. Det som skulle være ett år, ble til tretti.

Etterhvert utviklet Paul seg til å bli en kapasitet på veihøvel som gjorde at han 2 ganger ble invitert til Caterpillar i USA for å gi innspill blant annet på hvordan maskinen skulle konstrueres for høvling av is-svuller på veg, for dette kunne ikke amerikanerne. Dette bidro nok også til at Paul synes Caterpiller er den beste maskinen!

­- Jeg har fått være med på litt av hvert, og har opplevd utrolig mye, sier han takknemlig.

90-åringen som er selvlært maskinfører og maskininstruktør, forteller at mye har forandret seg siden han begynte i anleggsbransjen. HMS-leder Cathy Turnage, spør gjesten om hvordan HMS var før.

– Jeg husker en gang da jeg synes det var vondt å sitte på «krakken» i høvelmaskina, og lurte på om komforten kunne bli litt bedre. Da fikk jeg til svar at «en god høvelsjåfør, han står», forteller han og ler.

Invitert tilbake

To timer senere da runden var ferdig, sitter den fornøyde 90-åringen og spiser vafler imens han forteller hvor imponert han var og takker for dagen. Ketil Sand og Cathy Turnage konstanterer at det var flott å kunne glede veiveteranen. Sommeren 2020 når prosjektet nesten er ferdigstilt er Paul invitert tilbake for en ny omvisning. Denne gangen på asfaltert vei.

Paul Hemstad fikk omvisning i riksveg 3/25-anlegget av prosjektdirektør Ketil Sand og HMS-ansvarlig Cathy Turnage i Skanska. Foto: Merete N. Netteland

– Det har vært fantastisk, nå har jeg godkjent hele anlegget, sier Paul med et glimt i øyet.

Han forteller at han gleder seg til neste gang han treffer de andre pensjonistene i Statens Vegvesen, for da skulle han fortelle de om julegaven sin og alt han hadde opplevd.

– De kommer til å bli skikkelig misunnelig, sier han og smilet i ansiktet hans er ikke til å ta feil av. Dette var nok helt klart årets beste julegave.

 

Leg også saken på Østlendingen.no

20 desember

Oppstart på Ånestad og 2018 går mot slutten

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi har nå gjennomført de første 6 mnd. på Ånestad med bygging av ny Rv.3/ rv. 25 Løten Elverum. Alt i alt har det vært en svært god start hvor vi opplever at vi har blitt tatt svært godt imot av berørte trafikanter, naboer og kommuner samtidig som vi har etablert et godt forhold til Statens vegvesens og Hedmarksvegens organisasjoner. For oss er det sentrale å gjennomføre byggingen på en sikker og effektiv måte samtidig som ulemper for alle berørte minimeres og vi unngår skader på ytre miljø. Dette føler vi at vi har fått til!

Mye av æren for dette må deles med Statens vegvesen og de forberedelser de har gjort med reguleringsplaner og avklaring med berørte naboer.

Så er jeg veldig stolt av arbeidet som er utført av vår egen organisasjon som er sammensatt av ansatte i Skanska Norge og vårt heleide datterselskap Vassbakk & Stol, som har kommet over fjellet fra Karmøy og bidratt til at vi har kommet så godt i gang.

Ill: Lasting av morenemasser på Grundset

Sammen har vi klart å lage ett sammensveiset team.

Vi har lagt 6 måneders hardt og godt arbeid bak oss og vi ser fram til snaue 2 år til på Løten fram til vegåpning høsten 2020.

Fra 21 desember tar vi en velfortjent juleferie og startet opp igjen 2 januar til et år hvor det skal bygges mye veg og mange bruer, så følg oss også inn i det nye året. Vi vil oppdatere bloggen vår med nyheter allerede tidlig i januar!

Med det ønskes alle en god jul og et godt nytt år. 

Mvh

Ketil Sand
Prosjektleder

14 desember

Lysløypa i Grundsetmarka sesongen 2018/2019

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Lysløypa som krysser anleggsområdet i Grundsetmarka er nå åpnet for vintersesongen 2018/2019. Det jobbes fortsatt med store maskiner i dette området og lysregulering vil bli satt opp når skiløypene er kjørt. Vi vil i tiden fremover sette opp noen skilt i lysløypa hvor vi informerer om kryssingspunktet. Det vil være lysregulering for å krysse anleggsområdet når skiløypene er kjørt opp. Våre produksjonstider er mandag til lørdag fra kl 07:00-20:00, og vi ber alle være ekstra oppmerksomme i dette tidsrommet. Vi er veldig glade for at skiløypa kan brukes selv om vi bygger ny veg like i nærheten.

Infoskilt Lysløypa

I tillegg til lysløypa som går opp til Djupmyrkoia så har Elverum turforening bygget en ny lysløype, Slåttmyrbakken, på ca 2 km. Dette er et veldig fint alternativ dersom man ønsker en kort tur.

Situasjonskart Slåttmyrbakken

 

Vi ønsker alle en fin og trygg skitur! Husk og ta med deg en refleks fra postene hvor vi deler ut reflekser.

12 desember

Ny gangveg mellom Frønsetvegen og Ånestadvegen

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ill: Ånestadvegen mot Myklegard

Skanska har bygget ny gangveg fra Frønsetvegen og langs Ånestadvegen til Myklegard i Løten Kommune. Det har ikke tidligere vært noen gangveg på denne strekningen, men grunnet økt anleggstrafikk ønsker vi at dette blir en sikker veg for gående i anleggsperioden, men også i fremtiden.

Ill: Krysset Kjøsøgardsvegen og Ånestadvegen

Vi på prosjektet ønsker alle en fin førjulstid!

 

 

7 desember

Vestbygdvegen i Løten Kommune er lagt om fra i dag 07.12

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vestbygdvegen ved Fuglset i Løten Kommune legges om fra i dag 07.12. Den omlagte vegen går på sydsiden av dagens Fv152. Det er satt opp midlertidig skilting og tung sikring på begge sider av omlagt trasé. Det er fortsatt anleggstrafikk som krysser fylkesvegen og vi oppfordrer alle trafikanter til å kjøre forsiktig i dette området.

 

Vegen må legges om for å gjøre plass til bygging av fremtidig overgangsbru ved Fuglset. Trebrua er basert på et enhetlig buedesign og vil monteres både i Løten og Elverum kommuner i forbindelse med bygging av den nye vegen. Bruene er levert av Moelven Limtre AS og designet av Aas-Jakobsen

Ill: Aas-Jakobsen

Se også: http://www.bygg.no/article/1367300

3 desember

Åpen dag tirsdag 4. desember

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det blir avholdt åpen dag i Statens Vegvesen sine lokaler på Ånestad den 4. desember fra kl 16:00-19:00.
Litt felles informasjon vil bli gjennomgått fra kl 17:00-18:00. Det blir mulighet for å stille spørsmål til representanter fra Skanska og Statens Vegvesen.

Nærmere informasjon om videreføring av rv.25 mot Hamar vil bli presentert.

Vel møtt!