Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

11 juli

Et kort tilbakeblikk på 1ste året på Rv 3/25

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi kan se tilbake på det 1ste året på Rv 3/25 Løten Elverum med stor stolthet over hva vi har fått til. Ikke alene, men i nært samarbeid med Statens Vegvesen og Hedmarksvegen, men også med utvalgte konsulenter, underentreprenører, leverandører og innleide maskinførere. Det er nedlagt en formidabel innsats hvor de viktige milepelene er nådd på rekke og rad.

Først og fremst er det viktig å trekke fram at vi 6 juni i år rundet 1 års produksjon uten fraværsskader. Et par dager før la vi den første asfalten på Ommangsvollen på ny Rv 3 og vi har på den korte tiden deretter allerede lagt  40 000 tonn asfalt fordelt på Rv 25 og Rv 3. I forrige uke ble den første støpen gjennomført på Smedbakken faunapassasje med en kvalitet på overflaten som er vanskelig å gjøre bedre. Bare så synd trafikken vil gå i 110 km/t og elgen passerer på oversiden, slik at det bare er vi betongnerder som vil ha glede av den fram til åpning.!

Vi har kommet oss gjennom det aller meste av alunskifer, hvor berget er kjørt til Heggvin og løsmasser lagt tilbake i trygge former langs veglinja. Måten denne miljøutformingen ble løst på er forbilledlig, sett i forhold til at det var en ny miljøutfordring som ikke var løst tidligere. Her gikk vi foran og viste hvordan det kan og bør løses.

Men det er vanskelig å runde av det første året uten å trekke fram den formidable innsatsen som er gjort på maskin- og grunnarbeidssiden, både av maskinførere, grunnarbeider og også de som legger til rette og planlegger arbeidet. Vi har hatt opp mot 140 maskiner i sving og 50 grunnarbeidere i sving og en organisasjon med opp mot 60 funksjonærer i alt.. Det andre vi vil trekke fram er samarbeidet med Statens vegvesen og Hedmarksvegen som har vært et viktig bidrag til at vi er der vi er i dag, om lag halvveis i prosjektet. Forholdet til berørte kommuner, naboer og grunneiere har fortsatt slik det startet; meget bra!

Første «spadestikket» 5. juni 2018. Foto: Skanska

Åpningen er planlagt senest 1 november 2020, men vi vil gjøre alt i vår makt for at denne datoen kan fremskyves. Den beslutningen tar vi i løpet av høsten og vi vil fortsette og produsere for fullt også da. Målet er at alle vil se på dette prosjektet som et foregangsprosjekt hva gjelder planlegging og gjennomføring!

Da benytter vi anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!

1 juli

Lysløypa stenges midlertidig ved anleggskryssing fra 01.07.2019 (holdes åpen10-24. juli)

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi er godt i gang med limtrebrua som blir den fremtidige kryssingen av anlegget ved Storkjennmyra. Fundamenter er ferdig støpt og Moelven starter nå med monteringen av limtreet. For å sikre at vi har trygge løftesoner og kan montere brua på en forsvarlig måte blir vi nødt til å stenge anleggskryssingen i maks 8 uker, dersom vi blir ferdig tiligere så vil vi se på muligheten for å åpne opp igjen før. Vi beklager ulempene dette medfører.

Lysløypa midlertidig stengt i 8 uker ved anleggskryssing. Foto: Skanska

28 juni

Åpen dag tirsdag 02.07

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Åpen dag blir som vanlig arrangert første tirsdag i måneden. Det vil være litt info om prosjektet og status så langt. Det blir en åpen prat over bordet og felles informasjon vil bli gitt i tidsrommet mellom kl 17:00-18:00. Dørene åpner kl 16:00. Adressen er Næringsvegen 2, 2340 Løten (Statens vegvesen sin prosjektrigg). Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, velkommen!

 

 

25 juni

Dette skjer på rv.3/25 akkurat nå!

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I disse dager skjer det mye på anlegget og vi arbeider for fullt på alle fronter. Transport av masser og stein, asfaltering, kabelgrøfter, støping og mye mer. Bildene under taler for seg selv. Klikk gjerne på bildene for å se de større.

På dette bildet er det 12 anleggsmaskiner i sving; 6 gravemaskiner, 3 dumpere, 1 veihøvel, 1 vals og 1 doser. Det arbeides med sidearealer, kabelgrøfter og lysmastfundamenter ved Ebru. Foto: Skanska

Utlegging av jord i skråninger mot veien. Foto: Skanska

Første støp av Smedbakken Faunapasasje mandag 24.05.2019. Foto: Skanska

Første støp av Smedbakken Faunapasasje mandag 24.05.2019. Foto: Skanska

Bygging av reis til Doksrud Bru. Foto: Skanska

Masseflytting i nord. Foto: Skanska

Klargjøring for setting av kantstein mot Kakkhella bru. Foto: Skanska

 

Vi hadde storfint besøk på anlegget i dag. Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, var innom og snakket med en av våre underentreprenører Anleggsgartner Arnesen. Arnesen utfører kantsteinsarbeider i prosjektet. Foto: Skanska

Samlet i teltet for en prat med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Anleggsgartner Arnesen. Foto: Skanska

 

17 juni

Så langt har vi kommet med byggingen etter et år!

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi skrev for en drøy uke siden at det var et år siden maskinene rullet inn på prosjektet og vi startet byggingen av nye rv.3/25. Det er med stolthet vi kan si at det har vært et år uten fraværsskader. Det er produsert omlag 650 000 timerverk på prosjektet og det er lagt ned en enorm innstats fra alle hold.

I forbindelse med markering av et år med anleggsdrift så har vi laget en dronefilm. Klikk på bildet for å se filmen!

Ommangsvollen, Løten kommune

 

17 juni

Link til støykart

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ved forrige møte, åpen dag hos Statens vegvesen, ble det opplyst om at støykart for den nye strekningen skulle legges ut. Dere kan klikke dere inn på kartene her.

4 juni

En ny milepæl er nådd på rv.3/25

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

På torsdag er det nøyaktig et år siden maskinene rullet inn på prosjektet og anleggsarbeidene med bygging av ny veg mellom Løten og Elverum var i gang. I dag la vi det første laget med asfalt på hovedløpet. Det har gått slag i slag med masseutskifting og oppbygging av vegkroppen frem til i dag. Det intensive arbeidet fortsetter og asfalt mellom Ommangsvollen og Fuglset i Løten kommune står først for tur.

Tirsdag morgen legges det første laget med asfalt mellom Ommangsvollen og Fuglset i Løten kommune

Sommeren 2019 blir en viktig periode for asfaltering. Det skal legges omtrent 160.000 tonn med asfalt og det er mye som skjer til enhver tid langs hele vegtrasen.

Her legges den første meteren med asfalt på hovedløpet

Vi har passert over 300.000 timeverk i det som er produsert i prosjektet til nå og da er ikke arbeid på konstruksjonene inkludert. Over 1000 mennesker har vært inne til sikkerhetsopplæring og utført jobb på anlegget, men vi er langt ifra ferdig.

Utlegging og valsing av asfalt

«Nå skal vi svartlegge Løten og Elverum!» sier Bjørnar med et smil. «Første milepæl er nådd på nye rv.3/25 og asfaltering vil pågå for fullt til utpå høsten. Målet er å få lagt det meste av bære-og bindlag i 2019 og at slitelaget blir lagt i 2020.»

Bjørnar Høistad, følger opp asfalten i prosjektet.

 

30 mai

Åpen dag tirsdag 4. juni

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Her kommer en liten påminnelse om åpen dag som arrangeres første tirsdag i hver måned. Åpen dag er et møte som avholdes hos Statens vegvesen hvor Skanska og Hedmarksvegen AS stiller med representanter. Det vil bli gitt kort info om status på fremdrift i prosjektet og mulighet for å stille spørsmål til representantene.
Dørene er åpne fra kl 16:00-19:00, og det vil bli gitt felles informasjon fra kl 17:00. Lokasjon er som tidligere i SVV sin kontorrigg på Ånestad, Næringsvegen 2, 2340 Løten.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, vel møtt!

 

24 mai

Byggingen av Smedbakken faunapassasje er i full gang

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Like vest for Ebru i Løten kommune bygger vi nå 1 av 2 store faunapassasjer i prosjektet. Faunapassasjer bygges med tanke på viltet og deres trekk og beiteområder. En viktig del av elgens naturlige trekkområder lokalt er mellom Rokosjøen i Løten Kommune og nordover i Hedmark og Oppland.
Smedbakken faunaassasje har en total lengde på 97,4m og en innvendig bredde på 33m. Det er nå bygget en forskalingsvogn som etappevis flyttes fremover etter hvert som deler av konstruksjonen blir støpt.

Ferdig montert forskalingsvogn. Arbeider med forskaling av dekket pågår.

Det skal armeres og legges 515 tonn med armeringsstål og støpes 2900m3 med betong fordelt på hele konstruksjoneen.

Taale Stensbye, prosjektleder i Statens Vegvesen, er lokalkjent i området og forteller om viltets trekkområder.

Vi oppdaterer bloggen med et nytt innlegg når støpingen er i gang. Faunapassajsen skal stå ferdig ila høsten 2019.

Ønsker alle lesere en god helg!

 

22 mai

Rv.3/25 vant internasjonal OPS-pris

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

En internasjonal jury har utropt Rv3/25 Løten-Elverum til fjorårets beste transportprosjekt gjennomført etter OPS-modellen.

Både i Skanska, Hedmarksvegen AS og i Statens Vegvesen er man glad for anerkjennelsen denne prisen gir

Dette er et prosjekt som vil kunne måle seg med hvilken som helst vegbygging hva angår fremdrift og kostnadseffektivitet, sa prosjektleder i Statens Vegvesen Taale Stensbye, ved signeringen. Ståle Rød, Administrerende direktør i Skanska Norge AS, bekrefter at uttalelsene fra kontraktssigneringen står fortsatt; Det er god fremdrift i prosjektet og fortsatt god dialog mellom oss og Statens Vegvesen. De forberedelsene som var gjort i tilbudsfasen har lagt et godt grunnlag for prosjektet. Jeg er trygg på at vi skal åpne vegen til avtalt tid.