Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

8 mai

Stenging for gjennomgående trafikk på Kjelsrudvegen 13. og 14. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I forbindelse med montering av limtrebuer på ny bru på Kjelsrudvegen vil vegen bli stengt for gjennomkjøring i anleggsområdet i perioden 13. og 14. mai. Dette gjøres da disse arbeidende vil utgjøre en for stor risiko for passerende trafikk. Vi beklager ulempen dette medfører. Ta kontakt med Skanska på tlf: 48607926 ved spørsmål om dette.

Illustrasjon: Kjeldsrudvegen stengt 13. og 14. mai

 

6 mai

Nytt kjøremønster på Rv.3 ved Ommangsvollen i Løten

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det skal asfalteres for omkjøringsvei på Ommangsvollen torsdag og fredag uke 19 (09-10.05). Korte stopp må påberegnes når asfalt skal tilpasses mot eksisterende Rv.3 i begge ender.

Nytt kjøremønster settes i drift Tirsdag 14.05.2019

Omkjøringsveien blir på ca 400m fra krysset hvor Kongsvegen treffer Rv.3 og retning mot Løten. Veien blir liggende på østsiden av dagens Rv.3.

Bakgrunnen for omleggingen er å frigjøre plass på innsiden for å ferdigstille bru og områder rundt krysset på Ommangsvollen.

 

 

3 mai

Trafikkomlegging ved Svingen natt til 7. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Rv.3 vil bli midlertidig lagt om for å gjøre plass til masseutskifting og påkobling av ny veg ved Svingen rasteplass og til Skråvegen. Vegen legges om i første omgang natt til 7. mai.
Det vil bli skiltet i omkjøringen og vi ber alle trafikanter om å være opmerksomme om de kjører forbi anleggsområdet i tidsperioden hvor omleggingen pågår.

29 april

Åpen dag tirsdag 7. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Som tidligere måneder så arrangeres det åpen dag hos Statens vegvesen på Ånestad tirsdag 7. mai. Vi åpner dørene kl 16:00 og avslutter kl 19:00. Felles informasjon og en presentasjon av prosjektet vil være fra kl 17:00 til kl 18:00. Tiden før og etter felles info vil det være tid til en prat med representanter fra Statens vegvesen, Skanska og Hedmarksvegen AS.

Møtet blir avholdt i lokalene til SVV i Næringsvegen 2, 2340 Løten. (bak Taigaen)

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Vi ses!

17 april

God påske fra oss på rv.3/25

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

Nok et kvartal er lagt bak oss på Ånestad med bygging av ny Rv.3/ rv. 25 Løten Elverum. Vinteren har vært bra og vi opplever en tidlig vår med godt vær. Det er gledelig at forholdet til  trafikanter, naboer og kommuner fortsatt er veldig godt, samtidig som vi har videreført det gode forholdet til Statens vegvesens og Hedmarksvegens organisasjoner. For oss er det sentrale å fortsette byggingen på en sikker og effektiv måte samtidig som ulemper for alle berørte minimeres og vi unngår skader på ytre miljø. Dette føler vi at vi har fått til!

Det er ingen tvil om at Statens vegvesen og Hedmarksvegen gjør sitt ytterste for å bistå oss i dette.

Så er jeg fortsatt stolt av engasjementet og det arbeidet som gjøres i vår egen organisasjon som er sammensatt av ansatte i Skanska Norge, vårt heleide datterselskap Vassbakk & Stol og flere  underentreprenører som etter hvert blir med oss. Vi er en stor organisasjon som omfatter  maskinførere, grunnarbeidere, betongarbeidere, alle spesialfunksjoner og funksjonærer i forskjellige roller; alle bidrar til et vellykket prosjekt!

Da er det avslutningsvis bare å ønske alle en riktig god påske!

Mvh

15 april

På besøk hos Moelven Limtre

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

På torsdag i forrige uke var Hedmarksvegen, Atkins og Skanska på besøk hos Moelven Limtre som er leverandør til nye rv3/25. Moelven skal levere 8 limtrebruer til prosjektet og bruene skal oppføres både i Løten og Elverum kommuner. Siden den nye vegen har høye miljøambisjoner er vi godt fornøyd med limtrebruene da vi vet at materialene er kortreist og kommer ifra norske skoger i nærområdet. Vi fikk en flott omvisning på fabrikken hvor vi fikk se bruene i produksjon fra start til ferdig produkt.

Rune Abrahamsen, Adm.dir hos Moelven Limtre viser frem materialene som blir brukt i bruene og forklarer at trevirke må avklimatiseres før det settes i produksjon

Det er store dimensjoner på bruene som skal oppføres langs den nye vegen. Det er tilsammen omtrent 2000 m3 med limtre i disse konstruksjonene. Det trengs 5000 m3 med tømmerstokker og ca 8500 furutrær.

Behandlet trevirke som her blir limt og klare til å presses sammen

Vi har kommet godt i gang på flere av kontruksjonene i prosjektet. For et par uker siden skrev vi om støpingen av brudekket på nye Skansen Bru i Elverum som du kan lese mer om her. Kjeldsrudvegen overgangsbru begynner så smått og ta form, deler av limtreet har blitt levert og fundamentene har blitt støpt.

Kjeldsrudvegen overgangsbru under bygging på anleggsområdet i Løten

Buene til brua i Kjeldsrudvegen ligger klare hos Moelven for frakt og montasje i Løten

I Løten blir det limtrebruer ved Fuglset, Kjeldsrudvegen, Rømma og Kroksti. Videre i Elverum og nordover blir det limtremontasje ved Midtskogsvea, Stortjennmyra, Svenkerud og Søndre Grundset. Alle bruene skal leveres og monteres ila 2019.

Ferdig beisede buer på fabrikken

Vi ønsker og takke Moelven Limtre for en flott omvisning i deres lokaler i Moelv. Det er givende for oss som entreprenør og få et innblikk hos våre leverandører som gjør en solid og grundig jobb for at vegen skal stå ferdig til planlagt åpning i 2020.

28 mars

Åpen dag

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

Vi inviterer til åpen dag på Vegvesenet sin rigg tirsdag 02.04 fra kl 1600-1800. Felles informasjon gis klokka 1700! Samme dag klokka 18.30 er det temamøte på støy på Myklegard for å informere om arbeidene med støytiltak og gi mer informasjon om utsendte støyrapporter. Dette møtet er KUN for personer som har fått bolig støyvurdert.

Vel møtt!

27 mars

Utvidet stenging av Kjeldsrudvegen

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I forbindelse med brumontering og tilhørende arbeider på Kjelsrudvegen har veien vært stengt siden 18.03. Vi utvider nå stengeperioden t.o.m. onsdag 16.04. OBS: Det har vært hendelser hvor barn har vært observert inne på riggområdet for brua uten følge av voksne og uten synlig tøy. Dette ser vi svært alvorlig på da det kan føre til farlige hendelser. Vi håper dere som naboer kan hjelpe oss med å snakke med barna deres om at de må holde seg unna anleggsområdet. Vi beklager ulempen dette medfører men vi må ha fokus på sikkerheten i de arbeidene vi utfører.

27 mars

I går støpte vi siste del av brudekket på Skansen bru

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Tirsdag støpte vi siste del av brudekket på Skansen ved Åkroken. Brua er en av 28 konstruksjoner i prosjektet og krysser Terningåa vest for Grindalsmoen. Fundamenteringsarbeidet startet i oktober og nå er brua mer eller mindre ferdig. Det har gått med mange arbeidstimer til både fundamentering, bygging av reis, forskaling, armering og støping.

Det er tilsammen brukt ca 374 tonn med armeringsstål i brudekket. Betongen leveres av Betong Øst og er sertifisert lavkarbonbetong som er med på å redusere klimagassutslippene i prosjektet. Skanska har store miljøambisjoner for ny rv.3/25 og skal sertifisere vegen i henhold til CEEQUAL standarden.

Første delen, ca 700 m3 med betong ble støpt for en liten måneds tid siden. Nå stod den resterende delen for tur, og det gikk med ca 1000 m3 under støpen som ble gjennomført tirsdag.

Arbeidene gikk som planlagt og vi er et lite steg nærmere vegåpning i 2020. Vi ser frem til våren og varmere vær og full produksjon gjennom 2019.

11 mars

Løypekart Doksrud

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi har oppdatert kartet over turstiene for anleggsfasen. Inntil 1. april 2019 vil vegen på vestsiden  av Fura være stengt for gående. Se løypekart for mer info.

Vi ønsker alle brukere av marka god tur!